Ріки та водно-болотні угіддя | WWF ukraine
© WWF Ukraine / Nikolay Bazhanov

Ріки та водно-болотні угіддя

Наша мета - зберегти вільнотекучі природні річки, зберегти та відновити водно-болотні угіддя, щоб вони могли надавати воду людям та природі.

Річки та водойми України завжди були осередками життя, багатої природи та культури. Їх шанували та від них залежали наші пращури. І сьогодні ми отримуємо від річок безліч природних послуг – воду для пиття та зрошення, захист від повеней, рибу та інші природні ресурси, місця для відпочинку, естетичну насолоду, формування рельєфу і багато іншого. 

Серед найбільших загроз нашим рікам та водоймам можна назвати знищення водно-болотних угідь, які є унікальними і надзвичайно корисними для людини природними системами з дуже багатим рослинним і тваринним світом. Також справжньою бідою для річок нашої країни є забудова малими ГЕСами без дотримання природоохоронних норм, що призводить до знищення найцінніших річок Карпат та інших регіонів України заради вигоди окремих нечесних підприємців.

До суттєвих загроз рікам України можна віднести також забруднення, зменшення біологічного різноманіття, обміління чи пересихання через зміну клімату та надмірну експлуатацію у господарських цілях, забудова та розорювання берегів та русел річок, зміна їх природної течії, а також відокремлення окремих ділянок, озер тощо.

Дунай

Унікальна річка, найбільш інтернаціональна в Європі – вона протікає через 10 країн від витоків в Чорному лісі в Німеччині до Чорного моря, і ще 9 країн охоплює басейн Дунаю.

© Nikolay Bazhanov
Наші рішення

Відновлення водно-болотних угідь та природного режиму ріки. Більше 20 років ми працюємо над відновленням плавнів та інших водно-болотних угідь до природного стану. В межах цієї роботи були втілені найбільш успішні в нашій країні природоохоронні проекти – відновлення островів Єрмаков та Малий Татару в Дунайському регіоні, відновлення болота Чорне Багно на Закарпатті.
 
Збереження річок у природному стані. В Карпатах та інших регіонах України ми боремося із забудовою нашої природної спадщини – гірських та інших річок – незаконними малими ГЕСами. Працюємо також над заповіданням цінних природних річок та наданням охоронного статусу особливо-цінним річковим ділянкам.

Охорона біорізноманіття. Ми працюємо в Румунії, Болгарії, Україні та інших Дунайських країнах над збереженням та відновленням життєздатних популяцій осетрових риб. Також сприяємо охороні природного розмаїття в дельті Дунаю. 

Просвітницька робота. Ми навчаємо місцеві спільноти на Дунаї та в Карпатах жити в гармонії з природою, проводимо освітні заходи та інформаційні кампанії, присвячені охороні рік та водойм, для дітей та дорослих по всій Україні.

Науково-дослідна робота. Наша робота базується на ґрунтовних наукових дослідженнях із залученням кращих спеціалістів галузі.