What would you like to search for?

НАШІ ЦІННОСТІ
© © WWF Intl. / Antonio Amendola / The Stand
ЦІННОСТІ В ДІЇ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ РОБОТИ WWF

Оскільки людина є частиною природи, а наш добробут залежить від неї, місія WWF полягає у створенні майбутнього, в якому люди живуть у гармонії з природою. Робота нашої громадської неурядової організації ґрунтується на наукових даних і націлена на охорону та відновлення біорізноманіття, що утворює мережу життя на Землі, зменшення екологічного сліду людини та забезпечення сталого використання природних ресурсів, що підтримуватимуть сучасне та майбутні покоління.         

Ми шануємо різноманіття природи та людей, наших партнерів і спільнот, з якими працюємо разом. Багато різних культур та людей, які входять до складу WWF, поєднані однією місією, одним брендом та спільним набором цінностей:

Сміливість: ми діємо сміливо, ми працюємо над змінами там, де вони потрібні, ми надихаємо людей та установи на вирішення найбільших загроз для природи та майбутнього планети, яка є нашим домом. 

Повага: ми шануємо голоси та права природи і людей, працюємо задля забезпечення сталого майбутнього для всіх.  

Цілісність: ми втілюємо принципи, до яких закликаємо інших. Ми діємо за принципами цілісності, відповідальності та прозорості. У роботі керуємось розумінням місцевих громад та науковими даними, що допомагає нам навчатися та розвиватися.   

Співпраця: завдяки колективним діям та інноваціям ми здійснюємо вплив відповідно до масштабу викликів, що стоять перед нами.

© Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK
ПРОТОКОЛИ, ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВИМ ДІЯМ

Кожен працівник, офіс або програма WWF несуть пряму відповідальність за дотримання наших цінностей, політик та механізмів запобігання шкідливим діям, а також дотримання стандартів системи управління та внутрішніх процесів.

Кожне представництво організації виконує стратегію WWF у своїй країні, а також координує процеси фандрейзингу та залучення громадськості і організацій до спільної роботи на своїй території. Інші представництва, що входять до мережі WWF, визнають та поважають ці повноваження. Після визначення глобальної стратегії, позиції або пріоритетів, ми діємо та вибудовуємо єдину комунікацію відповідно, стверджуючи свою підтримку природи і людям, теперішнім та майбутнім поколінням. 

Окрім дотримання цінностей кожен офіс та працівник WWF відповідає за дотримання наступних політик та механізмів запобігання шкідливим діям, запроваджених у WWF:

 • Управління ризиками та забезпечення якості   

 • Рамкові правила задля екологічної та соціальної безпеки 

 • Різноманітність, рівність та інклюзивність 

 • Гендерна рівність

 • Права людини

 • Бідність та охорона природи 

 • Корінні народи

 • Розголос/повідомлення про шкідливі дії 

 • Охорона дитинства, захист прав дитини 

 • WWF без дискримінації та домагань  

 • Запобігання і розслідування шахрайств та корупції 


Цей список не є вичерпним, але включає найважливіші політики та механізми запобігання шкідливим діям для забезпечення наших стандартів діяльності у всій мережі. Виконавча управлінська команда мережі (Network Executive Team) проводить перегляд списку та визначає необхідні оновлення за узгодженням із Міжнародною радою (International Board). 

© Hugh M. Smith
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕПРИЙНЯТНІ ДІЇ

WWF дотримується організаційної культури, що дозволяє конфіденційно повідомляти про неприйнятну поведінку працівників WWF, партнерів або інших людей, пов’язаних з діяльністю фонду. Також ми запрошуємо представників місцевих громад, які вважають, що діяльність фонду негативно впливає на них, надавати відповідну інформацію. Скарги можуть подаватися на рідній мові заявника до місцевого офісу WWF або на глобальний канал за цим посиланням.