What would you like to search for?Національна стратегія
© Thomas Calame
"Зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою"

Місія WWF у світі

Цього можна досягти шляхом 

  • збереження біорізноманіття планети

  • раціонального використання природних ресурсів

  • зменшення забруднення та марнотратного споживання

Україна є частиною “Зеленого серця Європи”, де ще збережені відносно недоторкані природні території та дикі види. Це домівка більш ніж половини європейської популяції великих хижаків, зокрема ведмедя бурого, вовка, рисі євразійської та осетрових риб. До складу регіону входять Дунайський та Карпатський екорегіони, два з двохста найцінніших центрів дикої природи на Землі.

В Україні WWF ставить такі цілі:

ЛІСИ

  • збереження найбільш цінних лісів, зокрема пралісів та квазіпралісів 

  • удосконалення національної системи управління лісами 

ВОДА

  • збереження природного стану цінних річок та водно-болотних угідь

  • захист оселищ прісноводних видів

РІДКІСНІ ВИДИ

  • захист знакових видів великих хижаків

  • розвиток системи національного моніторингу та управління видами

  • запобігання діям проти дикої природи

Природоохоронні проекти WWF-Україна переважно сконцентровані на території Карпат, Полісся та дельти Дунаю.

undefined


Своєю діяльністю WWF-Україна сприяє досягненню наступних Глобальних цілей сталого розвитку
Ми шануємо різноманіття природи та людей, наших партнерів і спільнот, з якими працюємо разом. І у своїй роботі керуємося наступними цінностями:
Сміливість:

Ми діємо сміливо, ми працюємо над змінами там, де вони потрібні, ми надихаємо людей та установи на вирішення найбільших загроз для природи та майбутнього планети, яка є нашим домом

Повага:

Ми шануємо голоси та права природи і людей, працюємо задля забезпечення сталого майбутнього для всіх

Цілісність:

Ми втілюємо принципи, до яких закликаємо інших. Ми діємо за принципами цілісності, відповідальності та прозорості. У роботі керуємось розумінням місцевих громад та науковими даними, що допомагає нам навчатися та розвиватися

Співпраця:

Завдяки колективним діям та інноваціям ми здійснюємо вплив відповідно до масштабу викликів, що стоять перед нами