What would you like to search for?Природоорієнтовані рішення
© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Природоорієнтовані рішення (Nature-based solutions / NBS) – це спосіб задовольнити потреби людей та подолати суспільні виклики за допомогою природи у дружній до неї спосіб. Такі рішення сприяють підвищенню стійкості суспільства, громад і домогосподарств до зміни клімату, стихійних явищ,  ризиків пов’язаних з нестачею води та продовольства тощо, а також є простими й економічно вигідними. 

Прикладами природоорієнтованих рішень є: 

 • відновлення та охорона лісів (невиснажливе лісокористування, зменшення масштабів вирубки, збереження лісових насаджень у верхів’ях водойм)

 • відновлення та управління водно-болотними угіддями та прибережними екосистемами (наприклад, демонтаж гребель та інших перешкод, повернення до природного стану берегів річок) 

 • інтегрований природний підхід до сільського господарства, зосереджений не лише на прибутку, але й соціальному та екологічному факторах (чергування та/або поєднання культур, безорне землеробство, протиерозійні смуги тощо)

 • впорядкування міських територій (створення міських лісопарків, ветландів, зелених дахів)

Екосистемні підходи природоорієнтованих рішень
© IUCN
*адаптовано за матеріалами IUCN

Природоорієнтовані рішення забезпечують підвищення стійкості суспільства до викликів сьогодення та найближчого майбутнього: 

 • зміна клімату

 • стихійні явища

 • продовольча криза 

 • нестача води 

 • здоров’я людей

 • соціально-економічний розвиток

 • збереження біорізноманіття

NBS часто покращують існуючу природну або техногенну інфраструктуру та стимулюють довгострокові економічні, соціальні та екологічні вигоди.

лісосмуга Миколаївська обл
© WWF-Ukraine

Збереження, відновлення та створення  лісосмуг як природоорієнтоване рішення

Лісосмуги є природоорієнтованим рішенням, яке допомагає захистити поля від вітру, підвищити вологість та знизити температуру ґрунту та повітря, регулюють водний стік,   покращують структуру ґрунтів тощо.

Посібник з NBS
ПРИРОДООРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

Зміна клімату – одна з найбільш серйозних проблем, з якою стикається людство та Україна сьогодні. Природоорієнтовані рішення можуть зробити суттєвий вклад у боротьбу та адаптацію до зміни клімату через попередження деградації та втрати природних екосистем. Наприклад, протидія вирубці та погіршенню стану лісів, перехід до сільськогосподарських практик, які враховують майбутню зміну клімату чи збереження або відновлення торфовищ.  

З середини 19 століття кожне десятиріччя було теплішим за попереднє, що призвело до кліматичної кризи. В Україні за останні 30 років середня річна температура підвищилася на 1,2 °С. Дедалі частішими стають такі природні явища як повені, урагани, шторми, посухи чи снігопади. Це створює все більше викликів для людей. Зокрема, через кліматичні зміни вже страждає сільське господарство.

 • 2016 року було оголошено про першого відомого ссавця, що вимер від зміни клімату – Melomys rubicola, гризун із родини Мишових 

 • Коралові рифи та всі їхні мешканці можуть зникнути/вимерти, якщо загальна температура на планеті підвищиться ще на 1,5°C 

 • Глобальний рівень моря зріс на 20 см протягом тільки XX сторіччя і продовжує щорічно підніматися

В Україні: 

 • Протягом останніх 60 років рівень Чорного моря підвищився на 15 см. До 2100 року підвищення може становити від 22 до 115 см. За умови підвищення рівня води на 115 см будуть підтоплені 29 тис га земель (включно з територією АР Крим), з відповідною втратою прибережних населених пунктів. 

 • Посухи, що охоплюють до 30% території України, відбуваються раз на 2–3 роки (вважається, що сильна посуха — це подія, яка наступає раз на сто років). До 2070 р. частота посух очікувано як мінімум подвоїться.

 • У 2020 році від масштабного паводку постраждало 4 області на заході України, в результаті яких було підтоплено близько 300 населених пунктів та загинули люди

Серед прогнозованих найближчим часом проявів зміни клімату в Україні: 

 • Температурні коливання (різка зміна показників температури, екстремально високі або низькі температури)

 • Перерозподіл опадів (випадання великої кількості опадів одночасно, відсутність регулярних опадів) 

 • Зміна характеристик сезонів (безсніжна тепла зима, екстремально спекотне літо тощо)


У майбутньому наслідки зміни клімату спричинять: 

 • масштабні повені на річках

 • підняття  рівня моря 

 • затоплення прибережних територій

 • посухи і суховії

 • нестачу питної води 

 • деградацію грунтів

 • зниження врожайності

 • всихання лісів

 • загрозу здоров'ю людей

повінь
© Chris Gallagher / Unsplash
Зміни клімату несуть за собою критичні загрози

Крім фізичної небезпеки, пов’язаної зі стихійними явищами, зміна клімату загострює й соціо-економічні проблеми: погіршується фізичне та психологічне здоров’я людей, зростають економічні втрати населення, загострюються конфлікти та нерівність через вразливість до кліматичної кризи.

Концептуальна схема природоорієнтованих рішень
© University of Oxford

Для вирішення цих викликів необхідні комплексні підходи, які забезпечать довготривалі рішення і не будуть шкодити природі та соціо-економічному розвитку. 

РОБОТА WWF-УКРАЇНА

Увага WWF-Україна — на переході до збалансованого використання природних ресурсів (вода, ліси та ґрунти) сільскогосподарським, лісовим та водним секторами в Україні. 

Природоорієнтовані рішення визнані міжнародними природоохоронними організаціями у якості перспективного підходу для вирішення різноманітних проблем.

Критерії глобального стандарту IUCN (Міжнародний союз охорони природи) для природоорієнтованих рішень
© IUCN

Так, стандарт Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) вказує, що природоорієнтовані рішення відповідають, зокрема, таким критеріям:
ефективно вирішують суспільну проблему

 • відповідають принципам комплексного ландшафтного планування

 • покращують біорізноманіття та цілісність екосистем

 • є економічно доцільними

 • є інклюзивними, прозорими та розширюють можливості для участі громад, бізнесу, молоді, представників різних рівнів влади у процесі управління та впровадження природоорієнтованих рішень

 • зберігають баланс між досягненням їхніх цілей та іншими інтересами різних зацікавлених сторін

 • спираються на принципи адаптивного менеджменту та наукові дані

 • є сталими та посилюють існуючі політики і програми, спрямовані на вирішення суспільних викликів

Щоб показати можливість адаптації та протидії зміні клімату за допомогою природоорієнтованих рішень, WWF-Україна буде спиратися на вже існуючий міжнародний досвід, зокрема: створення лісосмуг, відновлення боліт та річок, створення різновікових та різновидових лісових насаджень, захист та відновлення природних екосистем на місці деградованих (напиклад, лісів, степів і луків).

ПРОЄКТИ

(Тисніть на назву, щоб побачити опис)

“INSURE – запровадження природоорієнтованих рішень в Порядок денний реформ в Україні” направлений на вирішення викликів, пов’язаних зі збалансованим використанням природних ресурсів (вода, ліси та ґрунти) сільскогосподарським, лісовим та водним секторами в Україні.
 • Мета: інтегувати природоорієнтовані рішення в Порядок денних реформ в Україні шляхом створення бази знань і підтримки зацікавлених сторін; показати можливість адаптації та протидії до зміни клімату для громадськості та приватного сектору, працюючи разом з природою, а не проти неї. Наслідком стане зменшення чистого обсягу викидів вуглецю, а також більш стійке до негативних наслідків змін клімату суспільство та економіка.
 • Проєкт фінансується: Шведське міжнародне агентство з розвитку та співробітництва (Sida)