What would you like to search for?

Our News

Міндовкілля затвердило План дій для збереження рисі євразійської в Україні, розроблений спільно з WWF

Національний План дій щодо збереження рисі євразійської в Україні — офіційний документ та необхідна умова, що дозволить забезпечити охорону цього рідкісного хижака та на державному рівні виділяти для цього кошти. План створено за ініціативи Всесвітнього фонду природи WWF-Україна. Розробка відбувалася на основі 30-річних наукових напрацювань з Українських Карпат та Полісся, за участі експертів фонду. Його основна мета — збереження субпопуляцій рисі євразійської в Україні, збільшення її чисельності, а також охорона основних оселищ цього виду.

З 1999 року Постійний комітет ІІІ Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), рекомендує сторонам цього договору (одним з яких є Україна) розробити національні плани дій для збереження рідкісних видів включених у її додатки, зокрема і рисі. 

“Розробка і затвердження подібних нацпланів є поширеною практикою. Наприклад, в Іспанії успішно реалізують План щодо збереження рисі іберійської. Раніше в Україні було затверджено Національні плани для ведмедя та чорного лелеки. Та для рисі в Україні — це вперше. У цьому документі зведено усю наявну наукову інформацію щодо дослідження та збереження рисі євразійської та покроковість майбутньої роботи. Це дозволить краще зрозуміти ситуацію з видом, а також необхідні заходи для його збереження”, — коментує Роман Черепанин, координатор проєктів WWF-Україна. 

За останні 40 років чисельність рисі євразійської в Україні зменшилася більш ніж вдвічі — з 860 до 500-400 особин. Це офіційні дані, надані лісо-мисливськими господарствами та об’єктами ПЗФ. Та ці цифри не можна назвати актуальними чи репрезентативними. Причина — відсутність єдиної системи моніторингу та зведеної бази даних про вид. Адже саме наявність актуальних даних про стан популяції рисі в Україні та їх аналіз різними науковими установами є необхідною умовою для оцінки реального природоохоронного статусу виду. Без систематичного спостереження за популяцією неможливо з’ясувати чинники, що впливають на зменшення її чисельності, а відтак — знайти шляхи усунення загрози.

“Ідея Плану дій щодо збереження рисі зародилася у середовищі науковців ще наприкінці 90-их років, однак це були лише обговорення. Декілька років тому, за ініціативи WWF-Україна та Богдана Вихора, почали пошук та залучення експертів-зоологів для створення Плану, його подальшого обговорення та рецензування. За приклад взяли зразки нацпланів по великих хижаках європейських країн. Зокрема я працював над драфтом (основою) Національного плану, коментарі до нього надав старший радник з природоохоронної діяльності WWF-Україна, завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин. Ця спільна робота як експертів WWF-Україна, так і науковців з різних установ тривала 1,5 роки”, — розповідає Ігор Дикий, координатор проєктів WWF-Україна, один з розробників Національного плану. 

План — це  основний документ з переліком завдань та установ, що відповідатимуть за їх виконання, та додаток, що містить інформацію про вид, сучасний стан популяції, основні загрози в Україні, перелік завдань щодо плану дій з конкретизацією їх втілення, перелік літератури.

Основні заходи, що пропонує Національний план дій щодо збереження рисі євразійської:
  • Налагодити систематичний і регулярний моніторинг рисі в Україні, та створити аналітичний центр, що управлятиме накопиченими даними.
  • Провести детальне картування сучасного ареалу та екокоридорів по всій території поширення рисі євразійської в Україні, особливо на прикордонній території. Взяти ці території під контроль та охорону.
  • Ідентифікувати нові території для створення об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі міжнародного значення на межі з Білоруссю та Румунією.  
  • З'ясувати чи є зв'язок між субпопуляціями Українських Карпат і Полісся, взяти під контроль та охорону ці оселища, які можуть служити “містком” між ними.
  • Посилити охорону рисі євразійської від браконьєрства — незаконного полювання, придбання, збуту, розповсюдження особин, дериватів і будь-якої продукції з тварин, а також утримання в неволі.  
  • Здійснювати екопросвітницькі заходи серед населення.

Передбачається, що виконання Плану та поділ обов’язків координуватиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Кінцевий термін виконання — 2026 рік, після чого отримані результати проаналізують та оновлять завдання на наступний період. Установи, вказані у переліку основного документа Плану (серед них установи природоохоронного фонду, лісо-мисливські господарства, науково-дослідні установи тощо) щорічно звітуватимуть міністерству про виконання покладених на них завдань.

“Національний план дій — невеликий, проте важливий крок для збереження рідкісних видів, зокрема рисі. Адже для такої роботи необхідні реальні кошти, закладені у бюджет і спрямовані на природоохоронні заходи, наприклад моніторинг. Неодмінною передумовою успіху також є  повноцінна реалізація Плану і комплексний підхід до охорони виду. Саме це має бути закладено у національну стратегію збереження біорізноманіття, що стане дорожньою картою охорони та примноження  рідкісних видів рослин і тварин, і середовища їх існування. Розробка національної стратегії збереження біорізноманіття в Україні, як частини європейського зеленого курсу буде у фокусі уваги WWF-Україна у найближчі роки”, — коментує Богдан Вихор, виконавчий директор WWF-Україна.

Робота над Національним планом дій щодо збереження рисі відбувалася в межах програми “Врятуємо рись” — єдиної комплексної програми дослідження та збереження цієї червонокнижної тварини в Україні.

Програму реалізує команда напряму "Рідкісні види" WWF-Україна. Фінансову підтримку програми “Врятуємо рись” надає Європейський Союз, WWF-Polska, бренд "Моршинська", Animagrad з анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня", а також небайдужі українці, які здійснили пожертви на користь програми.
© © Ola Jennersten / WWF-Sweden
За останні 40 років чисельність рисі євразійської в Україні зменшилася більш ніж вдвічі — з 860 до 500-400 особин. Національний план дій щодо збереження рисі євразійської в Україні, створений як з метою зупинити зменшення чисельності популяції цього виду, так і створити умови, придатні для її збільшення

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію