What would you like to search for?

Our News

WWF Україна закликає міністерство енергетики та захисту довкілля не допустити реалізацію проекту з видобутку берилію у Поліському природному заповіднику

Всесвітній фонд природи WWF Україна звернувся до Міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля щодо плану з видобутку берилію у Поліському природному заповіднику та прилеглих до нього територій.

Експерти вивчили звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) проекту ТОВ “Пержанська рудна компанія” - “Видобування та збагачення корисних копалин Пержанського родовища берилію” і дійшли висновку, що цей проект за жодних обставин не повинен бути реалізований ні в Поліському заповіднику, ні на прилеглих до нього територіях.

Після проведення відповідного аналізу, фонд надіслав свої коментарі та пояснення до міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

На думку експертів WWF Україна, проект матиме значний довгостроковий постійний негативний вплив на довкілля, який не відображений у вищезазначеному документі - Звіті з ОВД. 

Територія, на якій передбачається реалізація проекту, є однією з найбільш збережених з точки зору біорізноманіття на Поліссі. Втрата біорізноманіття через реалізацію проекту буде незворотньою, тому оцінка впливу на довкілля мусила б проводитися з особливою увагою на потенційні впливи проекту на біорізноманіття території. Такі цитати зі звіту, як “Сучасна ситуація у Олевському районі є такою, як і в Україні в цілому, таким чином, що рідкісні види відомі переважно в тих районах, де їх вивчають” свідчать про те, що автори звіту обмежилися збором загальнодоступної інформації і не проводили спеціальних досліджень, що мали б стати основою для підготовки якісного звіту, про що також свідчить відсутність посилань на проведені дослідження.

Звіт не дає ключової відповіді, яким саме буде вплив реалізованого проекту на тваринний світ, на рослинний світ, на поверхневі та підземні води району видобутку, на стан атмосферного повітря і ґрунту, на якість життя місцевих мешканців та традиційні лісові промисли, хоча дати відповідь на ці запитання і є метою ОВД. Документ приділяє увагу технологічним процесам видобутку, але не дає розуміння, як цей процес вплине на природні процеси і біорізноманіття регіону. З наведених у звіті фактів очевидно, що цей вплив буде значним і негативним.

Крім того, документ містить значну кількість логічних взаємовиключних суперечностей, зокрема тих, що прямо свідчать про значні ризики для довкілля у разі реалізації даного проекту. Їхня присутність в опублікованому документі вказує на низьку якість документу, і, відповідно, неможливість покладатися на викладені у звіті потенційні наслідки від реалізації проекту, так як справжні наслідки можуть бути значно гіршими.

Дозвіл на добуток корисних копалин в межах об’єкту природно-заповідного фонду найвищого статусу, яким є природний заповідник, буде небезпечним прецедентом, що може викликати ланцюгову реакцію і призвести до виникнення подібних проектів і в інших об’єктах заповідного фонду, що, таким чином, призведе до руйнування системи охорони природи в них.

Більш того, реалізація даного проекту несе міжнародні ризики. Згідно Конвенції з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (ратифіковано Україною 9 липня 2003 року), Україна бере на себе зобов’язання вживати додаткові заходи із запобігання забрудненню підземних вод, та визначення межових норм скиду стічних вод на основі найкращих технологій для збору небезпечних речовин. Ці аспекти не було відображено в документі.

На думку WWF Україна, зважаючи на вкрай високі ризики, даний проект за жодних причин не повинен бути реалізований ні в Поліському заповіднику, ні на прилеглих до нього територіях.

У зв’язку з вищезазначеним, WWF Україна просить надати “негативний” висновок щодо Звіту з оцінки впливу на довкілля проекту ТОВ “Пержанська рудна компанія” “Видобування та збагачення корисних копалин Пержанського родовища берилію”.

З детальними коментарями до звіту можна ознайомитися у документі, що додається до матеріалу.
© Andriy Plyha / WWF Україна
Звіт не дає ключової відповіді, яким саме буде вплив проекту на тваринний та рослинний світі, на поверхневі та підземні води та на якість життя місцевих мешканців
© Andriy Plyha / WWF Україна
У Поліському природному заповіднику багато червонокнижних видів. Наприклад, плаун колючий

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію