What would you like to search for?

Our News

WWF повністю приймає рекомендації незалежної перевірки

2020 року Всесвітній фонд природи WWF звернувся до незалежної Комісії експертів про проведення перевірки наших дій у зв'язку з повідомленнями про порушення прав людини деякими державними рейнджерами в складних та віддалених частинах Центральної Африки, Індії та Непалу. 

“Захист прав людини як невід'ємна частина проєктів з охорони природи: від наміру до дій” (‘Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action’) є звітом на основі проведеної перевірки.

Ми прагнули отримати об'єктивну та пряму оцінку наших зусиль, аби продовжити вдосконалювати себе та наші програми.
_____________________________
 • Комісія провела оцінку підходу Фонду до питань захисту прав людини, зокрема в  контексті підтримки державних рейнджерів, та закликала до докладання більших зусиль у впровадженні політик в цих питаннях.
 • Комісія не знайшла підтверджень того, що співробітники WWF брали участь у порушеннях прав людини або якось сприяли цьому.
 • Фонд підтверджує свою відданість громадам, з якими співпрацює  
Гланд, Швейцарія. 24 листопада, 2020 року WWF опублікував звіт “Захист прав людини як невід'ємна частина проєктів з охорони природи: від наміру до дій” (‘Embedding Human Rights into Nature Conservation: from Intent to Action’), що готувався незалежною комісією з минулого року для оцінки ролі WWF, у зв'язку з повідомленнями про порушення прав людини деякими державними рейнджерами в найбільш складних та віддалених територіях, де здійснюється діяльність Фонду.

Комісія, яку очолює колишній Комісар ООН з прав людини суддя Наві Піллай (Navi Pillay), визначила перелік рекомендацій з посилення інтеграції захисту прав людини та діяльності з охорони природи. 

Комісія не знайшла доказів того, що співробітники WWF брали участь у порушеннях прав людини або якось сприяли цьому. Коли з'явилися повідомлення про порушення, наші співробітники відреагували відповідним діями, але Комісія встановила, що ми не виконали в повному обсязі всі свої зобов'язання перед громадами на кожній території, де ми працюємо. 

WWF повністю приймає рекомендації Комісії.

“Порушення прав людини  є неприйнятними за жодних обставин та суперечать нашим глибинним цінностям. Саме тому ми ініціювали проведення цієї незалежної перевірки”, — зазначив Паван Сухдев, президент WWF International. 

“WWF співпрацює з громадами по всьому світу, і ми визнаємо свою відповідальність за те, щоб чути їхні думки, відстоювати їхні права та долучати до своєї роботи. Ми всі глибоко засмучені тим, що постраждали люди”, — сказав Марко Ламбертіні, генеральний директор WWF International. 

“Ми дуже серйозно сприйняли рекомендації Комісії та беремо на себе зобов'язання виконати їх всі, на додаток до заходів, що ми вже здійснили, аби краще виконувати свої зобов'язання перед громадами”, — додав Ламбертіні.

Комісія також зазначила, що нам необхідно більш чітко формулювати очікування від урядів про виконання ними їхніх зобов'язань із захисту прав людини, зокрема в контексті порушень, що приписуються державним рейнджерам.

WWF вже змінив свій глобальний підхід до роботи в найбільш складних регіонах світу, що безпосередньо відповідає рекомендаціям Комісії. Ми удосконалили канали, в яких громади можуть повідомляти про свої занепокоєння, ввели систему централізованого погодження та перевірки високо ризикових проєктів, і ми готові до припинення підтримки проєктів, якщо наші зобов'язання із захисту прав людини не можуть бути виконані.

Ми будемо регулярно та відкрито оцінювати свій прогрес, починаючи з 2021 року.

*     *     *     *     *

Додаткова інформація: 

Тут ви знайдете відповідь WWF англійською мовою, де визначаються наші дії по кожній з наданих рекомендацій. Ми вже почали діяти, аби: 
 • Встановити дієві механізми для надходження скарг в кожній країні, де працює WWF, аби скарги від громад можна було визначити, отримати, проконтролювати та здійснити відповідні дії. Центр із захисту прав людини у Центральноафриканській Республіці (заснований у 2016 році), який був визначений Комісією кращою практикою, буде слугувати моделлю WWF для розвитку системи реагування на скарги в складних регіонах.
 • Посилити свою систему попередження соціальних та екологічних ризиків, що складається з обов'язкових дій для вдосконалення залучення громад, визначення та управління ризиками та гарантування послідовності в нашій роботі на місцях. Ця система була схвалена всіма радами директорів WWF по всьому світу (з липня 2019). Її впровадженням займається новий та відданий справі підрозділ WWF з питань глобальної системи попередження ризиків (Global Safeguards Unit).
 • Більш твердо підтримувати захист прав людини використовуючи вплив WWF і підготувати команди WWF на рівні країн до можливості призупинення або закриття проєктів, які не відповідають критеріям належного попередження ризиків.
 • Встановити офіс незалежного омбудсмена, який посилить WWF у дотриманні своїх зобов'язань та систем попередження ризиків, а також буде надавати послуги з вирішення конфліктів в громадах, де він діє.
 • Здійснити додаткові дії задля зменшення конфліктів між громадами та державними рейнджерами, зокрема через обов'язкову програму навчання з прав людини в проєктах WWF, що передбачають правозастосування, та підтримку створення Альянсу з підтримки рейнджерів (Universal Ranger Support Alliance) (в 2020 році), міжнародної коаліції для професіоналізації рейнджерів, зокрема, розвитку глобального кодексу поведінки.
 • Встановити обов'язкове проходження всіма високо ризиковими проєктами з охорони природи перевірки з боку нового уповноваженого комітету WWF з глобальних ризиків, до складу якого увійдуть ключові експерти WWF з питань природоохорони.
 • Розвинути в темі своїх співробітників. Зокрема, вже відбулося навчання системі попередження ризиків для понад 7500 співробітників по всьому світу.
 • Ввести зобов’язання WWF з попередження ризиків та прав людини у відповідні угоди.

Про WWF

Всесвітній фонд природи WWF – одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у більш ніж сотні країн світу. Місія WWF полягає у тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою. Цього можна досягти шляхом збереження біорізноманіття планети, раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення та марнотратного споживання.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію