What would you like to search for?

Our News

Позиція WWF щодо співпраці Україна-Китай в рамках ініціативи "Один пояс - один шлях"

У 2013 році Китай розпочав амбіційну зовнішньополітичну ініціативу, метою якої є відновлення та зміцнення торгівельних зв'язків між Китаєм та рештою світу, в першу чергу з Азією та Європою - ініціатива «Один Пояс – Один Шлях» (надалі Ініціатива).

На сьогодні більше 65 країн світу, в тому числі і Україна, є залученими до реалізації Ініціативи.

WWF в Україні вважає, що Ініціатива «Один Пояс – Один Шлях» має всі передумови започаткувати новий етап сталого розвитку України, коли при прийнятті рішень будуть в однаковій мірі враховуватися як економічні і політичні аспекти, так і реалістичні екологічні та соціальні потреби країни.

Ініціатива пропонує величезні можливості для розвитку нашої країни. В рамках Ініціативи планується розвиток мережі автомагістралей, залізничних коридорів, створення енергетичних об’єктів, що зможе надати значні економічні та політичні вигоди для України, але тільки у випадку розумного та детального планування. В іншому випадку ми можемо отримати непередбачені негативні екологічні та соціальні наслідки, а також застарілі технології, що у свою чергу поставить під загрозу успіх всієї Ініціативи.
 

Більшість стратегічних документів в рамках Ініціативи містять екологічні вимоги та зобов’язання!

У 2016 році Президент Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що Шовковий шлях має бути «зеленим, здоровим, розумним та мирним». Президент Сі Цзіньпін запропонував країнам-учасницям "поглиблювати співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки та побудувати зелений Шовковий шлях".

У 2017 році Міністерство охорони навколишнього середовища Китаю опублікувало наступні документи, в яких йдеться про основні екологічні засади співробітництва в рамках Ініціативи:

 • «Керівництво з просування Зеленого Шовкового шляху» (Guidance on Promoting Green Belt and Road)

 • «План співробітництва в сфері екології та охорони навколишнього середовища в рамках ініціативи «Один пояс-один Шлях» (The Belt and Road Ecological and Environmental Cooperation Plan)

У вересні 2017 року було оприлюднено документ «Ініціатива з управління екологічними ризиками для зарубіжних інвестицій Китаю» (Environmental Risk Management Initiative for China’s Overseas Investment), який спільно розробили фінансові організації Китаю.

WWF в Україні вітає такі наміри! Вищезазначені документи відображають такі важливі для WWF принципи, як забезпечення сталого розвитку, сприяння розвитку екологічної інфраструктури та відновлюваних джерел енергії.

Ми переконані, що екологічні ризики, пов’язані з реалізацією інфраструктурних проектів в рамках Ініціативи можна потенційно попередити або мінімізувати ще на стадії планування та прийняття рішень.

На жаль, на сьогоднішні є ряд питань, які можуть стати перешкодою для успішної реалізації Ініціативи в Україні, серед яких: (1) державна політика є незбалансованою з сучасними екологічними потребами країни, (2) процес прийняття управлінських рішень не є прозорим;(3) сукупний (кумулятивний) вплив інфраструктурних проектів на навколишнє середовище досить часто не враховується; (4) дотримання вимог екологічного законодавства не завжди забезпечується, (5) реальні альтернативи та доцільність проекту для громад майже не розглядаються.

У зв’язку з вищезазначеним WWF в Україні наголошує, що під час планування та прийняття рішень щодо реалізації та фінансування проектів в рамках Ініціативи має бути враховане наступне:
 

 1. Ініціатива в Україні має бути спланована та реалізована з врахуванням Цілей сталого розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році, та адаптовані для України.

 2. Концепція «екологічної цивілізації», яка нещодавно була анонсована урядом Китаю як ключова концепція досягнення сталого розвитку, має поширюватися також в Україні і бути направлена на вироблення балансу між економічними, соціальними, політичними, культурними та екологічними питаннями розвитку країни.

 3. До всіх документів державного планування, пов’язаних з реалізацією Ініціативи в Україні, має бути застосована стратегічна екологічна оцінка.

 4. З метою мінімізації потенційних негативних наслідків, всі проекти в рамках Ініціативи мають:

 • дотримуватись  найвищих екологічних та соціальних стандартів (таких, як ті, що застосовуються міжнародними фінансовими установами, такими як Міжнародний Банк/ Міжнародна фінансова корпорація)

 • дотримуватися відповідного міжнародного та національного законодавства

 • прозорі, чесні та рівноправні умови щодо процедур закупівель мають бути застосовані

 • сучасні технології мають бути впровадженні

 • оцінка впливу на довкілля (ОВД) має бути проведена з дотриманням вимог чинного законодавства. Реалістичні альтернативи повинні бути ефективно проаналізовані. Думка місцевих громад має бути врахована.

 • дієві екологічні пом’якшуючі та компенсаційні заходи обов’язково мають бути розроблені та реалізовані в рамках проектів

 • післяпроектний моніторинг має бути ефективно впроваджений

Для того, щоб співробітництво «Україна-Китай» було дійсно «зеленим» та відповідало засадам сталого розвитку, не достатньо лише намірів Китайської сторони розвивати екологічно дружні відносини з нашою країною. Україна також має зі свого боку розробити та дотримуватися «зеленого» бачення співпраці в рамках Ініціативи.
 

За додатковою інформацією звертайтеся:

Світлана Матус

Координатор з питань екологічної політики

WWF в Україні

email: smatus@wwfdcp.org

© free
WWF підтримує ініціативу "Один пояс - один шлях"

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію