What would you like to search for?Збереження великих хижаків
© Tomas Hulik / WWF

Великі хижаки сприяють збереженню екосистем, а їх присутність є передумовою для комфортного існування багатьох інших видів, зокрема і людини. Збереження природної рівноваги між найпростішими організмами (автотрофами), травоїдними та хижаками, адже всі вони взаємозалежні, — забезпечує життєздатність і здоров’я середовища існування. 

Скорочення або втрата хижаків може запускати “ефект доміно” в екосистемі. Наприклад,

 • зменшення популяції вовків призводить до зростання чисельності травоїдних тварин, які були їхньою здобиччю

 • більше травоїдних потребують більшої кількості рослинності, яка може не встигати відновлюватися за нових умов

Часто копитні під’їдають молоді дерева, через що ліс припиняє оновлюватися, а підріст молодих дерев не виростає до потрібних розмірів. Бобрам може бракувати молодої свіжої деревини, а птахам — місць для гніздівлі та годівлі малечі.

 • відсутність одного виду змінює середовище існування для інших видів, не здатних жити в зміненій екосистемі

© Ola Jennersten / WWF-Sweden
Бурий ведмідь — найбільший великий хижак в Україні
РОБОТА WWF-УКРАЇНА

У різних країнах світу WWF працює над збереженням таких знакових видів як тигр, сніжний барс, полярний ведмідь, рись, зубр та десятки інших.

Історія успіху WWF у збереженні диких видів

Завдяки WWF вдвічі зросла популяція тигра в Бутані (2008-2018) — з 121 до 235 особин. До відновлення екологічних коридорів, вивчення популяції тигрів та їхньої здобичі, посилення заходів захисту були залучені місцеві громади цього регіону.

В Україні також є хижаки, які потребують нашої уваги та збереження, — ведмідь бурий та рись євразійська. Колись ці тварини були поширені чи не по всій території нашої країни, але сьогодні зустрічаються лише у Карпатах та на Поліссі. Попри те, що тривалий час і ведмідь, і рись охороняються законом, їх чисельність не збільшується суттєво через нелегальне полювання та руйнування середовища їхнього існування.

Мета WWF-Україна:

 • Налагодити моніторинг популяцій ведмедя та рисі

 • Визначити та сприяти охороні ключових оселищ (територій існування) 

 • Створити рекомендації для ефективного управління рідкісними видами  

 • Поширити практики сталого співжиття з дикою природою серед місцевих громад

 • Сприяти охороні цих видів на законодавчому рівні

WWF-УКРАЇНА ВЖЕ ВДАЛОСЯ

 • Розгорнути мережу фотопасток на території об'єктів природно-заповідного фонду (національні парки та заповідники), лісгоспів та мисливських господарств Карпат та Полісся для моніторингу диких тварин, зокрема рідкісних великих хижаків. 

 • Створити рекомендації з моніторингу великих хижаків у Карпатах та на Поліссі. Організувати навчання з сучасних методів наукового моніторингу для представників природоохоронних установ та лісо-мисливських господарств. 

 • Вперше в Україні провести дослідження ДНК ведмедя бурого для вивчення стану його популяцій на території України.

 • Створити детальні карти поширення ведмедя, рисі та вовка в Україні на основі даних чисельності та поширення великих хижаків з понад 500 управлінських одиниць (природоохоронні території, лісгоспи, мисливські господарства Карпат та Полісся).

 • Встановити 20 електричних огорож на високогірних господарствах вівчарів та пасічників у Карпатах, яким завдавали шкоду великі хижаки, поширюючи знання про сталі практики співжиття між людиною і великими хижаками. 

 • Розробити Національні плани дій зі збереження рисі та ведмедя, які можуть покращити охорону цих рідкісних видів.

 • Розпочати ідентифікацію ключових типів оселищ рисі та ведмедя за європейською системою класифікації оселищ CORINE в Українських Карпатах та на Поліссі. Результати допоможуть  належно управляти критичними типами оселищ та створювати  нові заповідні території.

© Suzanna Tymochko / WWF-Ukraine
Електропастух на полонині Шумнеска — найвисокогірніша електрична огорожа в Україні

 

 
ПРОЄКТИ

(Тисніть на назву, щоб побачити опис)

Проєкт "Співжиття заради збереження" (Coexistence for Conservation)
 • Мета: збереження рідкісних видів великих хижаків — ведмедя та рисі — в Україні на території Карпат та Полісся.
Проєкт досліджує поточний стан та поширення популяцій великих хижаків, таких як ведмідь та рись, в Україні, їхніх ключових типів оселищ та екокоридорів. 

Проєкт також націлений на зменшення та вирішення конфліктів між людьми та дикою природою шляхом:
— впровадження та розповсюдження сталих практик співіснування (електричні огорожі, пастуші собаки тощо),
— залучення ключових груп зацікавлених сторін (фермери, пасічники, мисливці, туристи) до процесу збереження великих хижаків (вовк, ведмідь, рись) та захисту господарств від нападів диких тварин.
 • Фінансова підтримка проекту: WWF-Польща 
Карти поширення великих хижаків в Україні
 • Мета проєкту — поліпшення співжиття людей і великих хижаків у Європі шляхом комунікації та транскордонної співпраці.
Для цього у його межах створено міжнародну платформу для обміну досвідом сталого співжиття та пошуку рішень соціально-економічних та екологічних проблем. Проєкт “Життя великим хижакам Європи” або LIFE EuroLargeCarnivores об’єднує історії успіху реальних людей з 16 країн Європи, зокрема, України — фермерів, пасічників, мисливців, лісників, а також поширює знання про великих хижаків, найкращі практики та інструменти співжиття, та створює міцний ґрунт для подальшої охорони великих хижаків та їх оселищ. 
 • Фінансова підтримка проекту: Європейський Союз в рамках програми LIFE. 
 • Координатор: WWF Germany.
 • Партнери: STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND, ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA, WWF Finland, WWF Mediterranean Foundation, FONDS MONDIAL POUR LA NATURE FRANCE, WWF International Danube-Carpathian Programme, WWF Programul Dunăre Carpați România, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, WWF Adria, WWF Hungary, Elmauer Institute Managing Consensus, WWF Switzerland, Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus, WWF Poland, WWF Austria