What would you like to search for?

Our News

WWF-Україна закликає Міндовкілля врегулювати використання інвазійних видів у відтворенні лісів

WWF-Україна разом з іншими природоохоронним організаціями є учасником міжвідомчої робочої групи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з розроблення переліку інвазійних видів дерев зі значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у процесі відтворення лісів.

Ми наполягаємо, що відновлення лісів та лісорозведення має здійснюються у спосіб, що забезпечує створення стійких до кліматичних змін лісів з високими захисними властивостями. Це також передбачає недопущення інвазій чужорідних видів у природні екосистеми. 

WWF-Україна звернувся з відповідним офіційним листом до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з переліком видів, які важливо заборонити (зокрема, дуб червоний, робінія псевдоакція) або обмежити використання під час лісовідновлення та лісорозведення. 

Законодавство України дає чітке визначення, що таке інвазійні види дерев – інтродуковані (спеціально, штучно посаджені) в Україні види дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини і становлять значну загрозу для флори та фауни (Лісовий кодекс України, ст.1).

Зокрема, йдеться про такі види, як дуб червоний, клен ясенелистий, робінія псевдоакація та інші небезпечні деревні види, які стрімко поширились і несуть небезпеку місцевим екосистемам.

Протягом останніх десятиліть було створено тисячі гектарів штучних насаджень з інвазійними видами, що призвело до знищення сотні місцевих степових і лісових екосистем з аборигенних видів (види, споконвічно властиві цій місцевості), збіднення біорізноманіття.

Обмеження чи заборона використання інвазійних видів чітко прописана у лісовому законодавстві, зокрема у Лісовому кодексі України та Державній стратегії управління лісами України до 2035 року. 

Примітно, що за визначенням у законодавстві, стійкі до кліматичних змін ліси – це ліси з неінвазійних видів дерев, структура яких має високу стійкість та здатна адаптуватися до загроз змін клімату, підтримуючи водоохоронні, захисні та інші функції (Лісовий кодекс України, ст.1).

У чому небезпека інвазійних видів? 

Негативна дія інвазійних видів полягає у швидкому розмноженні, захопленні простору та витісненні місцевих видів із природних ландшафтів. Ці види добре адаптуються до несприятливих умов середовища, що дозволяє їм ефективно конкурувати з менш стійкими аборигенними видами. Також, агресивні види-чужинці мають низку шкідливих для довкілля властивостей: здатність змінювати хімічний склад ґрунту та впливати на склад ґрунтових мікроорганізмів, зміна умов освітлення та затінення, зміна гідрологічного режиму території, алелопатична дія (пригнічення, витіснення інших видів рослин) тощо. Особливо шкідливу дію інвазійні види спричиняють на вразливі екосистеми степів та заплавних лісів. Негативний вплив інвазійних видів посилюється також через зміну клімату і фрагментацію природних ландшафтів. 

Ми закликаємо Міністерство зробити важливий природоохоронний, історичний крок і заборонити та обмежити використання інвазійних видів у відтворенні лісів.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію