What would you like to search for?

Our News

Найцінніші ліси ДП “Осмолодський лісгосп” нарешті отримали охоронний статус

Державне підприємство “Осмолодське лісове господарство” погодило Висновок про належність лісів у межах свого лісового фонду до категорій пралісів, квазіпралісів та природних лісів загальною площею 4008, 8 га. Про це лісгосп повідомив WWF-Україна офіційним листом № 256/03 від 25.05.2020.

Це найбільша площа офіційно визначених пралісів, квазіпралісів та природних лісів на території Українських Карпат у межах одного лісового господарства.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат”, 2017 року в українське законодавство було введено поняття пралісів, квазіпралісів та природних лісів, а також встановлено особливий режим їх збереження й охорони.

Основні критерії належності до пралісів, квазіпралісів і природних лісів зазначені у “Методиці визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів”, затвердженої наказом Мінприроди України.

Праліси, квазіпраліси, природні ліси — це незмінені або малозмінені господарською діяльністю ліси, що росли без втручання людини, зберегли свою природну структуру, віковий та видовий склад, динаміку і відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття.

На Прикарпатті площа лісів, що відповідають критеріям пралісів, квазіпралісів та природніх лісів, згідно з вищезгаданою Методикою, складає більш 10 тис. гектарів. Найбільше природних старовікових лісів розташовано саме в держлісфондах Осмолодського та Вигодського лісгоспів (70 % від загальної площі).

Завдяки своїй недоторканності праліси та квазіпраліси є осередками збереження видів, які занесено до Червоної книги України, та своєрідним “депо вуглецю”, який вони накопичували століттями. У межах Осмолодського лісгоспу, наприклад, зростає чи не найбільша кількість лісів за участю сосни кедрової європейської — виду, який занесено до Червоної книги України й який охороняється в Європі.

Варто зазначити, що наукові роботи над пошуком та ідентифікацією пралісів в Україні почалися майже 10 років тому. У межах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, WWF-Україна та інші організації попередньо ідентифікували 93 777 га потенційних пралісів, квазіпралісів та природних лісів.
Відповідне визнання таких лісів є надзвичайно важливим, адже цей статус повністю захищає від усіх видів рубок, проїзду транспорту, випасання худоби та іншої господарської діяльності. 
 
Таким чином, значна частина старих ялинових лісів та лісів за участі сосни кедрової європейської тепер перебувають під охороною.

Наразі ключовим питанням залишається надання ідентифікованим ділянкам посиленого охоронного статусу — другого кроку у процесі їхнього збереження після офіційного визнання лісокористувачем. WWF-Україна ініціюватиме створення пралісових пам’яток природи з метою включення найцінніших лісів до об’єктів природно-заповідного фонду.

Щиро дякуємо ДП “Осмолодське лісове господарство” за вагомий внесок у збереження найцінніших лісів Карпат та  голові підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду та народному депутату України Ю.Ю.Овчинниковій за сприяння.
4000,8 га пралісів, квазіпралісів і природних лісів ДП "Осмолодський лісгосп" отримали охоронний статус
Значна частина лісів за участі сосни кедрової європейської тепер перебуває під охороною

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію