WWF та бізнес | WWF ukraine
© © Shutterstock / isak55 / WWF

WWF та відповідальний бізнес

Бізнес має величезний вплив на наш світ, і дика природа критично від нього залежить.

 

Наші природні ресурси, наприклад, ліси і рибні запаси, скорочуються, викиди вуглекислого газу збільшуються, чистої прісної води стає все менше.

 

Спосіб ведення бізнесу сьогодні не завжди є сталим і часто наносить значної шкоди природі, а не сприяє її збереженню.

 

Тільки компанії, що мислять та діють стратегічно, ведуть свій бізнес відповідно до принципів сталого розвитку, будуть процвітати у майбутньому. Тому ми використовуємо наші знання і вміння, щоб допомогти компаніям зробити позитивний внесок в здоров'я планети.

МЕТА СПІВПРАЦІ

  • Сприяти більш відповідальному виробництву і вибору джерел сировини.

 

  • Стимулювати перехід від викопних видів палива до відновлюваних джерел енергії.

 

  • Брати участь в питаннях екологічної політики.

 

  • Підтримувати справедливий розподіл природних ресурсів.

 

  • Перенаправляти фінансові потоки на стале управління ресурсами та охорону природи.

 

  • Підвищити свідомість щодо більш розумного споживання.

  • Зберегти найбільш екологічно важливі місця на Планеті.

Кафявата мечка е защитен вид в цяла Европа

© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Зазвичай WWF працює з компаніями трьома шляхами:

1. Розвиток сталих бізнес практик
Ми використовуємо двостороннє партнерство для зміни практик в рамках діяльності компанії і виробничо-збутового ланцюга.

 

2. Комунікація та підвищення поінформованості
Ми підвищуємо обізнаність про ключові екологічні проблеми і мобілізуємо споживачів до дії.

 

3. Благодійні відносини
Через ці відносини ми збираємо гроші  для збереження ключових місць і зникаючих видів.

Sarcoscypha, mushroom

© Alina Inosova / WWF Ukraine