What would you like to search for?

© WWF-Ukraine

У старовіковому лісі час зупиняється, а буденність залишається осторонь. Серед прадавніх дерев-велетнів стає зрозумілим, звідки беруть коріння наші улюблені казки, історія і ми самі.

Ми прагнемо зберегти найстаріші ліси України для майбутніх поколінь. Разом з тисячами українців ми зважаємо на їхню цінність та виступаємо за збереження.

Старовікові ліси “не чули звуку сокири”. Без впливу людини вони збереглися і як широкі масиви, і як крихітні ділянки, переважно в Карпатах і на Поліссі. До більшості таких лісів складно дістатися, але їх все ще можна знайти навіть у межах українських міст

© Bogomaz Conservation Photography/WWF-Ukraine
Останні недоторкані ліси Європи

Старовікові ліси — одні з найстаріших наземних екосистем. Раніше вони вкривали майже всю територію Європи, але масштабні рубки та господарська діяльність людини спричинили їх масове знищення. У Центральній та Східній Європі це “острівці” площею приблизно 320 тисяч гектарів, 100 тисяч з яких збереглися в Україні.

Осередки біорізноманіття

Під кронами старих дерев знаходять домівку сотні видів тварин, грибів і рослин, занесених до Червоної Книги України. Для крихітного  равлика пупкалика пралісового,  рисі євразійської, трипалого дятла та плямистої саламандри, праліс — їх дім.

Регулятори клімату

Праліси виробляють значний об'єм кисню і акумулюють значні обсяги  прісної води. Вони століттями накопичують і утримують вуглець. Особливо багато його зберігається у мертвій деревині- сухому гіллі та стовбурах повалених дерев.Руйнування пралісів спричиняє вивільнення вуглецю в атмосферу, що посилює зміну клімату.

Природні лабораторії

Праліси - самодостатні ліси, вони зберігають інформацію про історичний розвиток лісу, його структуру, здатність до саморегуляції і самовідновлення. Вони - еталон лісу, вивчення якого допоможе науковцям відтворювати ліси, наближені до природних.

WWF-Україна та партнери ідентифікували майже 100 тисяч гектарів старовікових лісів (за законодавством: праліси, квазіпраліси та природні ліси) в Карпатах і на Поліссі. Понад 33 тисяч гектарів з них досі або незахищені, або мають недостатній природоохоронний статус. Тому перебувають під загрозою знищення через рубки, нераціональний розвиток туристичної інфраструктури та доріг і іншу господарську діяльність.
 

Ми підтримуємо дії державних органів, установ та підприємств задля збереження українських старовікових лісів

 

 

  • Їх подальшу ідентифікацію і заповідання 

  • Втілення науково обгрунтованих планів охорони та 

  • Надання достатнього фінансування для їх збереження

  • Заповідати найцінніші ліси, шляхом створення нових заказників, пам’яток природи, регіональних ландшафтних та національних природних парків, які мають взяти під охорону найцінніші ділянки лісів.

  • Забезпечити фінансування охорони лісів: надати гідні заробітні плати, необхідне матеріально-технічного забезпечення для працівників установ природно-заповідного фонду та лісових господарств, відповідальних за охорону лісів та зменшити надмірний податковий тиск.

  • Розробити релевантні менеджмент-плани, які базуються на наукових дослідженнях і мають прикладний характер,  для ефективної охорони особливо цінних лісів.

  • Реформувати лісову галузь для підвищення її ефективності. Схема прийняття рішень у галузі зараз  занадто складною і унеможливлює ефективний менеджмент лісів, особливо у контексті нових викликів, таких як потреба адаптації лісів до зміни клімату. 

  • Розробити та прийняти новітню стратегію управління лісами, яка має враховувати не лише економічні, а й екологічні і соціальні аспекти. 

  • Впроваджувати практики наближеного до природи лісівництва, яке дотримується захисту біорізноманіття й не виснажливого лісокористування, та займається формуванням лісів природного складу і структури,  замість плантаційної системи ведення лісового господарства

За цей рік разом ми - більше 20 000 українців, які віддали свій Голос за Збереження Старовікових Лісів, — створили 35 пралісових пам’яток природи на площі 6047,5 га! Це означає, що понад шість тисяч гектарів найстаріших та найцінніших лісів України отримали найвищий природоохоронний статус і тепер надійно захищені від рубок чи будь-якого іншого негативного впливу людини.