Більшість зацікавлених сторін не залучаються до FSC-сертифікації: результати дослідження | WWF ukraine
Більшість зацікавлених сторін не залучаються до FSC-сертифікації: результати дослідження

Posted on 19 May 2020

Всесвітній фонд природи WWF-Україна провів дослідження, спрямоване на узагальнення чинних практик залучення зацікавлених сторін до FSC-сертифікації лісового господарства в Україні та розробку рекомендацій з покращення таких практик.      

Результати дослідження показали, що рівень участі зацікавлених сторін — активістів, науковців, місцевих громад, природоохоронних організації, у сертифікаційних процедурах є низьким. Дві третини опитаних зацікавлених сторін ніколи не залучалися до FSC-сертифікації, або не знали про її існування. Крім того, лише у половини з сертифікованих лісгоспів на аудитах були присутні зовнішні спостерігачі. Ці факти свідчать, що наявні практики залучення зацікавлених сторін потребують вдосконалення. 

Участь зацікавлених сторін є запорукою якісного функціонування механізму FSC, адже допомагає зробити процедуру сертифікації прозорішою, врахувати позицій усіх зацікавлених сторін заради отримання рівноцінних вигід від управління лісами та забезпечити стале ведення лісового господарства.    

В чому причини низького ступеня залучення зацікавлених сторін до FSC-сертифікації в Україні? 

Перш за все, слід виокремити проблеми загальнонаціонального характеру: низький рівень розвитку громадянського суспільства, відсутність гарантій безпеки та належного правозастосування, непрозорість ведення лісового господарства та інші. Не дивлячись на те, що зазначені проблеми знаходяться поза межами сертифікації, незадовільний рівень залучення зацікавлених сторін є одним з їх наслідків. 

По-друге, зацікавлені сторони часто не знають про існування FSC-сертифікації або мають викривлене і неповне розуміння сертифікаційних процедур. Це можна пояснити відсутністю інформування сторін про можливості для участі, браком простих інформаційних матеріалів та освітніх заходів, а також не включенням зацікавлених сторін до списків.  

Остання, але не менш важлива причина — зацікавлені сторони можуть не мати бажання і мотивації брати участь у сертифікаційних процедурах через недовіру до аудиторів або негативний досвід участі у сертифікації в минулому. 

Як покращити практики залучення зацікавлених сторін? 

Частина вищезазначених проблем пов’язана з недосконалою роботою органів сертифікації, саме тому підвищення рівня їх роботи має стати пріоритетом. Слід наголосити на необхідності розробки доступних інформаційних матеріалів для зацікавлених сторін та проведення практичних тренінгів за участю як лісгоспів, так і зацікавлених сторін, для обопільного розуміння користі від конструктивного вирішення питань в рамках лісової сертифікації. Адже існує чимало позитивних прикладів співпраці сертифікованих лісгоспів, аудиторів та зацікавлених сторін. Важливою є розробка лісгоспами й органами сертифікації актуальних переліків зацікавлених сторін. 

У ході роботи ми також виявили 18 кейсів, які ілюструють позитивні й негативні сторони залучення зацікавлених сторін до FSC-сертифікації.  Більш детально ознайомитися з рекомендаціями та результатами дослідження можна в електронній версії звіту.
 


 
Суцільні санітарні рубки в одному із сертифікованих лісгоспів Західної України – потенційне джерело конфліктів із зацікавленими сторонами
© WWF Ukraine
Трелювання деревини водотоками – типове порушення у Карпатському регіоні
© WWF Ukraine