What would you like to search for?

Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти

Протягом квітня — першої половини червня 2020 року тривало дослідження "Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти", здійснене зусиллями WWF-Україна.

У дослідженні проаналізовані проблемні питання державного управління та фінансування у сфері використання, охорони та відтворення лісів, зокрема стосовно правового регулювання, розподілу повноважень, бюджетного фінансування, дивідендів та окремих аспектів оподаткування (без фокусування на проблемах, пов’язаних із мисливським господарством та полюванням).

Актуальність теми дослідження обумовлена наявними та очікуваними процесами реформування лісової галузі України та потребою в підготовці й прийнятті національного стратегічного документа, який би визначав державну лісову політику.

Під час дослідження застосовано таку методологію збирання даних:
  1. здійснено аналіз актів законодавства з висвітлюваних питань (Конституції, кодексів та законів України, підзаконних нормативно-правових актів, у т. ч. положень про органи державної влади);
  2. досліджено інші відкриті джерела інформації (офіційні звіти уповноважених державних органів, звіти експертних комісій (груп), публікації на веб-сайтах різних зацікавлених осіб; наукові статті; листи підприємств, установ та організацій тощо);
  3. проведено 22 інтерв’ю з провідними фахівцями у сфері використання, охорони та відтворення лісів (представниками органів влади, Держаудитслужби України, наукових установ, лісогосподарських підприємств, громадськості, у т. ч. FSC (анг. Forest Stewardship Council; укр. Лісова опікунська рада) та ін.).

Це дослідження не може претендувати на всеосяжність, цілковиту завершеність та вичерпність у розкритті таких широких за своєю природою питань. 

Однак робота здатна сформувати уявлення про основні проблеми, які є нагальними у лісовій галузі України, представити на загал пропозиції щодо їх розв’язання  відповідно до бачення автора та опитаних науковців і практиків.

Описані проблеми, зроблені висновки та рекомендації не позбавлені суб’єктивності з огляду на погляди автора та опитаних фахівців, а отже, можуть мати дискусійний характер.

Дослідження може стати у пригоді органам державної влади і органам місцевого самоврядування, лісогосподарським підприємствам, науковцям та практикам, які здійснюють діяльність та/або просто цікавляться питаннями використання, охорони та відтворення лісів.

Читати повністю

Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України: організаційно-правові аспекти

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію