What would you like to search for?

Our News

196 країн затвердили Глобальну Рамкову Програму щодо збереження біорізноманіття. Цілі, ризики та що це означає для України

19 грудня у Монреалі, Канада, було підписано Куньмінсько-Монреальську Глобальну Рамкову програму у сфері біорізноманіття, яка зобов'язує світ зупинити та подолати втрату біорізноманіття до 2030 року.

WWF вітає завдання, які домовились поставити перед собою 196 країн-учасниць Конвенції про охорону біологічного різноманіття1 –  зберегти не менше 30% наземних, прісноводних та морських екосистем всьому світі.

Глобальна Рамкова програма стане логічним продовження всіх наукових та політичних процесів, як відбувалися протягом останнього десятиліття. Вона змінює настанови та підходи до збереження біорізноманіття та встановлює 4 глобальні цілі, які потрібно досягти до 2050 року:
  • зупинити вимирання видів і зберегти природу, 
  • стало використовувати все, що дає нам природа
  • запровадити відповідне управління природними ресурсами
  • здійснити грошову та негрошову оцінку матеріальної та нематеріальної користі від природи, 
  • працювати разом для залучення коштів і розвитку знань стосовно того, як зберегти природу на користь теперішньому і прийдешнім поколінням. 
Згідно програми, вже до 2030 року слід досягти  основних показників щодо збереження біорізноманіття: 
  1. зупинити втрату територій важливих для біорізноманіття;
  2. відновити 30% деградованих екосистем, 
  3. надати природоохоронних статус 30% територій суші, прісних та морських вод, 
  4. на 50% уповільнити поширення та зменшити популяції  інвазійних видів, 
  5. щорічно залучити понад 200 мільярдів доларів для впровадження національних стратегій та планів дій зі збереження біорізноманіття. 
Це дуже амбітний план, адже залишилося лише 8 років, аби зупинити вимирання видів, яке наразі має найбільшу швидкість за останні 10 мільйонів років. Програма чітко пов'язує питання пом'якшення впливу і адаптації до зміни клімату з питаннями збереження біорізноманіття, зокрема через впровадження природоохорєнтованих рішень та екосистемних підходів.  

“Узгодження спільних глобальних цілей, які визначатимуть колективні та негайні дії щодо припинення та подолання втрати природних ресурсів до 2030 року — це винятковий подвиг тих, хто вів переговори щодо Глобальної рамкової програми у сфері біорізноманіття; це перемога для людей і планети. Ця рамкова програма посилає чіткий сигнал і має стати стартовим майданчиком для дій урядів, бізнесу та суспільства з розвитку сприятливого для природи світу для підтримки заходів з протидії зміні клімату та досягнення Цілей сталого розвитку”, — пояснює Марко Ламбертіні, генеральний директор WWF International.

Утім, досягнення мети угоди щодо подолання втрати біорізноманіття до 2030 року може опинитися під загрозою, якщо кожна країна-учасниця на національному рівні не здійснить рішучих кроків для захисту природних екосистем та для переходу на сталі практики виробництва і споживання.

На думку Ламбертіні, на заваді отримання бажаних змін може стати повільне виконання програми та нездатність країн мобілізувати обіцяні ресурси. Наразі Рамкова Програма також не має імперативного цілеспрямованого механізму, який зобов'язував би уряди посилювати свої дії, якщо цілей не буде досягнуто – зобов’язання, які країни беруть на себе є добровільними та кожна країна сама несе відповідальність за їхнє виконання на своїй стороні. 

Також, як пояснив старший директор з питань глобальної політики та захисту інтересів WWF International Лін Лі, оскільки у програмі не вказане числове значення показника скорочення впливу несталого виробництва та споживання,–  на боці кожного уряду залишається самостійне визначення таких показників і вживання заходів щодо їхнього досягнення.

Одним із найбільш суперечливих питань на переговорах був фінансовий пакет для підтримки зусиль зі збереження природи в усьому світі, особливо в країнах, що розвиваються. Зрештою, країни задекларували намір створити спеціальний міжнародний фонд для збереження біорізноманіття у найближчі роки.

Тому WWF схвалює зобов’язання урядів скасувати субсидії, що завдають шкоди природі та поступово збільшувати розмір фінансових ресурсів з “усіх джерел” до 2030 року, мобілізуючи не менше 200 мільярдів доларів США на рік. Це приблизно вдвічі перевищує базовий рівень 2020 року. Важливим досягненням також є зобов'язання забезпечити міжнародні валютно-фінансові потоки у розмірі 20 мільярдів доларів США до 2025 року та 30 мільярдів доларів США до 2030 року.

Тепер важливо, щоб країни дотримувалися положень Куньмінсько-Монреальської Глобальної Рамкової програми. Це, зокрема, передбачає її імплементацію в амбітні національні плани і політику, що відображають масштаби екологічної кризи. Країни повинні оновити національні стратегії та плани дій щодо збереження біорізноманіття, щоб погодити їх із глобальною ціллю подолати втрату біорізноманіття до 2030 року.

Що означає нова Глобальна Рамкова Програма для України
 
Делегація від України на чолі з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем підтримала підписання Куньмінсько-Монреальської Глобальної Рамкової програми у сфері біорізноманіття. 

Під час засідань і зустрічей COP15 українська делегація багаторазово наголошувала на критичних втратах біорізноманіття, які країна несе внаслідок російської військової агресії проти України, та виступала із закликами щодо надання міжнародної допомоги для подолання цих наслідків.

Для України важливим є отримання фінансової і технічної підтримки інших сторін Конвенції  для повоєнного відновлення, зокрема у частині відновлення зруйнованих екосистем, заповідних територій та збереження біорізноманіття в цілому. Це додатково повинно стимулювати український уряд до практичних кроків з розробки національної стратегії та плану дій зі збереження біорізноманіття, здійснення природоохоронних заходів та збільшення природно-заповідного фонду країни, що дозволить залучити додаткові міжнародні кошти для реалізації та підтримки таких процесів.

У новій політиці щодо збереження біорізноманіття  мають бути враховані не лише цілі та показники, визначені в Глобальній Рамковій програмі, але і запровадження відповідних підходів до оцінки всього, що дає нам природа, створення відповідних механізмів управління природними ресурсами, виробництвом та споживанням, рівний доступ та справедливий розподіл не лише природних благ, а й знань, технологій, фінансів. 

Також, у зв'язку з прийняттям цієї Глобальної Рамкової програми, оновлення потребують інші стратегічні і планові документи та законодавство, що стосується сфери збереження навколишнього природного середовища, адаптації до зміни клімату, і секторів економіки, розвиток яких базується на використання біорізноманіття та природних ресурсів.  

“Все це надзвичайно важко зробити в умовах війни. Але ми віримо, що можна мобілізувати на “фронт збереження природи України” найкращих фахівців, вчених та активістів і разом виконати це амбітне завдання. Лідером у цьому процесі, зокрема у розробці Стратегії та Плану зі збереження біорізноманіття, повинна бути держава – зокрема Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та інші державні органи. Але внесок кожного, хто долучається до цього процесу важливий, і набуде ще більшого значення для забезпечення виконання планів та досягнення цілей у період повоєнного відновлення”, – пояснює природоохоронна менеджерка WWF-Україна Олеся Петрович.

Зі свого боку WWF-Україна минулого року ініціював діалог з Міндовкілля стосовно розробки Стратегії збереження біорізноманіття та обов'язково буде продовжувати підтримувати цей процес далі. Розробка цієї стратегії може слугувати каталізатором для консолідації зусиль всіх громадських екологічних організацій, наукових установ, державних органів влади та місцевого самоврядування. Обсяги роботи величезні і для неї потрібні різноманітні знання та експертиза, міжсекторальна та міжрегіональна взаємодія, і громадські організації якраз можуть підтримати ці процеси та проконтролювати, аби кожна думка була почута та врахована. 

Звісно, основним викликом для України на шляху досягнення цілей Глобальної Рамкової Програми зі збереження біорізноманіття є війна. Наразі більшість ресурсів держави витрачається на захист країни та боротьбу з ворогом, а багато фахівців з природоохоронної сфери, зокрема і працівники WWF-Україна та інших громадських організацій, перебувають на фронті і не можуть долучитися до розробки Стратегії. Нестача спроможності, відсутність фінансових та людських ресурсів є викликом і для державних органів влади. Ці фактори можуть спричинити прогалини у знаннях і досвіді залучених до процесу розробки, непрозорість та недостатню ефективність дій державних органів влади. А вже на етапі виконання Плану збереження біорізноманіття, країна може зіштовхнутися з корупційними ризиками, які можуть призвести до недосягнення встановлених стратегічних цілей. 

________________________
1 Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1993) (Convention on Biological Diversity (CBD) – міжнародна природоохоронна угода між країнами та ООН, яка визначає спільну мету – збереження та стале використання біорізноманіття заради блага всіх людей та планети. 196 країн стали Договірними сторонами Конвенції. Раз на два роки представники та лідери цих країн збираються на Конференцію Договірних Сторін, (COP – Conference of the Parties) щоб оцінити прогрес, встановити пріоритети та взяти на себ, за потреби, нові зобов'язання щодо реалізації планів збереження біорізноманіття. Цієї зими у Монреалі відбулася 15та Конференція – COP15).
WWF вітає завдання, які домовились поставити перед собою 196 країн-учасниць Конвенції про охорону біологічного різноманіття
© UN Biodiversity / CC BY 2.0
WWF вітає завдання, які домовились поставити перед собою 196 країн-учасниць Конвенції про охорону біологічного різноманіття
Генеральний директор WWF International Марко Ламбертіні під час COP15
© UN Biodiversity / CC BY 2.0
Генеральний директор WWF International Марко Ламбертіні під час COP15
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час COP15
© UN Biodiversity / CC BY 2.0
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час COP15

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію