What would you like to search for?

Our News

Що таке екологічний стік і як він дозволить збалансувати потреби у воді між людьми і екосистемою

Регулювання стоку та надмірний забір води стали найважливішими факторами погіршення стану річок та втрати біорізноманіття. Людська діяльність виснажує річкові екосистеми! Зокрема, річки, що протікають уздовж великих міст, промислових зон чи сільськогосподарської місцевості мають так званий “стресовий потік” — занадто багато води з них вилучають для потреб людини, залишаючи обмежену кількість водних ресурсів екосистемі та громадам, розташованим нижче за течією. 

Питання нерівномірного розподілу водних ресурсів стає особливо гострим у часи екстремальних гідрометеорологічних явищ, таких як повені, посухи, а також на транскордонних річках, де виникають конфлікти за доступ до води. Відновити режим річок до їхнього природного стану сьогодні практично неможливо. Ключем до вирішення цих проблем може стати концепція екологічного стоку. 

Що таке екологічний стік? 

Екологічний стік — це водний режим, який необхідно відтворити для підтримки функціонування річкової екосистеми і забезпечення її доброго стану.

Цей режим ґрунтується на визначенні обсягів та розподілу води, необхідних для підтримки здоров'я річкової екосистеми та задоволення потреб людини.

Встановлення екологічного стоку дає можливість відтворити закономірності природного режиму річки з метою раціонального управління водними ресурсами, зокрема дотримання балансу між потребами суспільства та довкілля.

 

Для чого потрібен екологічний стік? 

Річкові екосистеми потребують певного рівня водного стоку протягом року. Це дозволяє їм залишатись здоровими та стійкими до зміни клімату, а також підтримувати біорізноманіття.

 

Природний стік річки змінюється протягом року і в залежності від сезону спостерігаються багатоводні та маловодні періоди.

 

Під час повеней і паводків (багатоводні періоди) річка виходить з берегів, переносить наноси і поживні речовини та наповнює мілководні рукави. Паводки, як правило, тривають недовго, і можуть бути спричинені сильною зливою. Вони сприятливі для біорізноманіття, а також поповнюють водосховища та підземні води.

 

Маловодний період, тобто межень — є ключовим періодом природного режиму річки. В цей час оголюються родючі землі, що дає рослинам змогу активно зростати. Це також сприятливий період для нересту мігруючих видів риб. Однак саме в цей час екосистема і громади конкурують за воду! 

 

ГЕС, водозбірні басейни, гідротехнічні споруди дозволяють забезпечити потреби промисловості, сільського господарства та великих міст у безперервному і постійному надходженні певної кількості водних ресурсів. Проте настільки активне водокористування порушило природний стік води в річках та інших водних системах.

 

Встановлення екологічного стоку дозволить уникнути конфлікту між екосистемою і громадою за рахунок раціонального розподілу наявних водних ресурсів.  

 

При вивченні екологічного стоку необхідно зосередитись на аналізі п'яти ключових компонентів: гідрології, гідроморфології, біології, якості води та сполучення і нерозривність з річковою мережею.  
 

  1. Гідрологія описує рух води протягом певного часу. Гідрологічний режим впливає на всі інші ключові компоненти і є найчутливішим до зміни клімату.
  2. Гідроморфологія описує форму та структуру русел потоків. Вона також вивчає такі фізичні процеси, як ерозія та відкладення наносів.
  3. Біологія описує екологічні функції та життєві цикли рослин, тварин, риб та комах, з яких складається екосистема.
  4. Якість води - це  показник для оцінки живих та неживих елементів, присутніх у річці. Серед показників якості води розрізняють фізичні, хімічні та біологічні. 
  5. Сполучення і нерозривність з річковою мережею передбачає вільний рух організмів, енергії та речовини через річкову систему. Це тісно пов'язано з впливом на річкову систему природних та штучних перешкод.

Людям необхідно розглядати річкові системи цілісно, використовувати знання для визначення екологічного стоку, оскільки його підтримка забезпечить довготривале здоров'я наших річок, екосистем і громад.  
 

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію