What would you like to search for?

Our News

Відповідальне управління лісами: WWF-Україна та FSC Україна провели вебінар для посилення ролі експертів FSC сертифікації


FSC сертифікація — система добровільної лісової сертифікації та найбільш авторитетний у світі знак невиснажливого ведення лісового господарства. Для України це дуже важливий інструмент для збереження лісових ресурсів, стимулювання стійкого розвитку та покращення якості життя місцевих громад.

Щоб підкреслити роль та можливості експертів у забезпеченні відповідального лісогосподарювання, зокрема через впровадження FSC сертифікації, WWF-Україна та FSC Україна провели онлайн-вебінар «Реалізація потенціалу експертів і консультантів з питань цінностей довкілля у сфері FSC сертифікації».

Людмила Сломінська, менеджерка лісових проєктів WWF-Україна, представила досвід взаємодії неурядової екологічної організації, експертів-науковців та сертифікованих лісогосподарських підприємств задля виявлення особливих цінностей для збереження та розробки заходів з їх збереження та моніторингу. 

“Після попереднього аналізу мережі особливих цінностей для збереження було проведено польові дослідження у лісових господарствах Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей для виявлення особливих цінностей для збереження та удосконалення їхнього менеджменту. За результатами досліджень було надано пропозиції з виділення нових особливо цінних для збереження територій та заходів зі збереження виявлених цінностей”, коментує Людмила. 

Оксана Павліщук, доцент НУБіП України, консультант FSC Україна, розповіла про роль та можливості експертів і консультантів з питань цінностей довкілля у FSC сертифікації системи лісогосподарювання: “У рамках процесів FSC сертифікації експерти можуть долучатися до виявлення та оцінювання цінностей довкілля, визначення потенційного впливу господарської діяльності на них; розроблення заходів для запобігання негативним впливам на цінності довкілля, їх охорони і збереження. Зокрема, потребують експертного залучення виконання вимог FSC національного стандарту для України в частині: рідкісних видів та тих, що перебувають під загрозою, репрезентативних ділянок аборигенних екосистем та особливих цінностей для збереження”.

Подальші роботи в цьому напрямі потребують розробки методичних рекомендацій з виділення, менеджменту та моніторингу особливих цінностей для збереження із залученням експертів. Натепер розпочато роботу зі створення оновлених методичних рекомендацій відповідно до вимог FSC національного стандарту для України та із урахуванням попередніх напрацювань, змін у законодавстві.

Досвідом розробки методичних  рекомендацій поділився голова робочої групи з розробки та впровадження національних стандартів лісової сертифікації FSC для України Роман Волосянчук: “Концепцію особливих цінностей для збереження було розроблено FSC та вперше опубліковано в 1999 році для використання в лісовій сертифікації. Ця концепція все частіше використовується і для інших цілей: збереження та планування природних ресурсів, адвокації, ландшафтного картографування, закупівельних політик великих компаній, вона почала з’являтися у дискусіях і політиках державних установ та інституційних донорів”. Перший посібник з особливо цінних для збереження лісів було розроблено ProForest у 2003 році в рамках співпраці WWF та IKEA. У 2006 році було розпочато адаптацію посібника для України за участю експертів провідних науково-дослідних інститутів та організацій природничої та лісівничої спеціалізації. Перша редакція посібника для України вийшла у 2008 році.

Під час вебінару відбулися дискусії щодо узгодження концепції особливих цінностей для збереження та національного законодавства України, дотримання балансу між захистом довкілля та соціально-економічними інтересами тощо. 

Крім розробки методичних рекомендацій, важливим напрямом подальшої роботи є посилення співпраці між громадянським суспільством, науковими установами та лісівничою галуззю. Це дозволить покращити якість FSC сертифікації та сприятиме впровадженню принципів відповідального лісового господарства. Організатори вебінару WWF-Україна та FSC Україна відкриті до пропозицій.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію