Праліси та старовікові ліси | WWF ukraine
© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Праліси та старовікові ліси

Пралісами, квазіпралісами та природними лісами називають ліси природного походження, що розвивалися за умов практично відсутнього господарського впливу людини. Тому їм, як правило, властива складна структура, у них не порушені процеси природної лісової динаміки, включно з існуванням мозаїки кластерів дерев різного віку; такі ліси мають значну кількість мертвої деревини. 

Все це призводить до існування численних оселищ для багатьох рідкісних видів тварин, грибів і рослин, які, здебільшого, не можуть існувати у господарські освоєних лісах.

Згідно третього видання Червоної книги України (2009), кожен п’ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин Червоної книги скорочується у чисельності через вирубку лісу; таким чином, останні ліси, збережені у природному стані, відіграють велике значення для збереження лісового біорізноманіття. 

У зв’язку з тисячолітньою історією освоєння європейських просторів, подібні ліси збереглися в Україні передусім у Карпатах.

Для уніфікації процесу виділення таких лісів, Міністерством екології та природних ресурсів України затверджено набір критеріїв та індикаторів, що дозволяє віднести ліс до однієї з вищезгаданих категорій.

Станом на кінець 2018 року, у рамках проектів WWF та інших організацій описано понад 94000 га пралісів та старовікових лісів (квазіпралісів) у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і частково Львівській областях. Роботи по ідентифікації пралісів у даних областях майже завершились, наразі ключовим стоїть питання надання ідентифікованим ділянкам охоронного статусу. 

Цей процес двоетапний і передбачає:

1. Погодження лісокористувачами висновків про належність лісових ділянок до пралісів, квазіпралісів та природних лісів

2. Створення пралісових пам’яток природи після погодження

Незначні площі малозмінених господарською діяльністю лісів є також на  Поліссі. Пілотні роботи з пошуку таких ділянок були проведені 2018 року. У результаті було ідентифіковано близько 3000 га лісів, що попередньо відповідають критеріям, здебільшого, природних лісів.