Ліси | WWF ukraine
© Bogomaz conservation photography

Ліси

Ліси є легенями нашої планети.

Лісова робота WWF у світі спрямована на скорочення темпів знеліснення, зупинку деградації лісових екосистем, покращення практик управління лісами і розширення заповідних площ.

“Побудувати світ, багатий на обширні, сталі лісові ландшафти, що приносять користь біорізноманіттю, людям і клімату” — так звучить глобальна ціль WWF.

В Україні ліси займають близько 16% території країни, займаючи великі площі передусім на Поліссі та в Карпатах. Незважаючи на незначний відсоток від площі країни, що пов’язано не лише із заміщенням лісів у минулому сільськогосподарськими угіддями та населеними пунктами, а і з розташуванням майже половини території України у переважно безлісій степовій зоні, Україна відрізняється багатством представлених типів лісу: починаючи від хвойних лісів у високогір’ях Карпат та на Поліссі, через різноманіття мішаних та листяних лісів аж до чагарникових лісів середземноморського типу, що зростають на Південному березі Криму.

WWF-Україна працює з лісами у кількох напрямках.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Праліси та старовікові ліси

Наша ціль: “До 2022 року всі важливі ділянки старовікових лісів і, особливо, пралісів в Українських Карпатах та Поліссі закартовані і мають охоронний статус”. 

Робота полягає у пошуку незмінених або малозмінених господарською діяльністю лісів, які  зберегли свою відносно природну структуру, віковий та видовий склад і динаміку, та дають уявлення про розвиток європейських лісів без втручання людини. Такі ліси є місцями проживання рідкісних видів тварин, рослин та грибів, в першу чергу таких, що тісно пов’язані з природною динамікою лісу і не можуть існувати в господарськи освоєних лісах. У зв’язку з тисячолітньою історією освоєння європейських просторів, подібні ліси, які можуть умовно вважатися малозміненими людською діяльністю, збереглися в Україні передусім у Карпатах. Станом на кінець 2018 року, в рамках проектів WWF описано 98857,4 тис га пралісів та старовікових лісів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і частково Львівській областях. Роботи по ідентифікації пралісів у даних областях майже завершились, наразі ключовим стоїть питання надання ідентифікованим ділянкам охоронного статусу.  Існування незначних площ відносно малозмінених лісів передбачається також у окремих районах Полісся, пілотні роботи з пошуку таких ділянок були проведені у 2018му році.

Читати більше

© Bogomaz conservation photography

Стале лісове господарство

Наша ціль: “Щонайменше 3,5 млн га лісів охоплені якісними управлінськими практиками, що підтримуються надійними схемами сертифікації”.

Ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку передбачене законодавством України. За цими словами мається на увазі ощадливе, раціональне і не виснажливе використання лісових ресурсів, що дозволяє водночас як зберігати біорізноманіття, так і використовувати та розвивати економічний потенціал лісів, дбаючи про їх подальше відновлення. Одним із найпоширеніших світових механізмів забезпечення сталого розвитку лісового господарства є сертифікація за критеріями Лісової опікунської ради FSC (Forest Stewardship Council). В Україні станом на 2018 рік вже понад 4 млн га лісів отримали сертифікат FSC, тож тепер ключовим завданням є забезпечення якості сертифікації, зокрема, забезпечення дотримання лісовими господарствами сертифікаційних вимог.

Читати більше

© Лісова варта

Нелегальні рубки

Наша ціль: “Незаконні вирубки в значній мірі виключені з ланцюгів постачання, зокрема, незаконні вирубки не є загрозою для лісових екосистем та засобів для існування місцевих громад і їх прав”.

 Незаконні вирубки є однією з найбільших загроз для лісів у світі, і Україна не є винятком. В той час, як офіційна статистика демонструє низький обсяг незаконних рубок в країні, проведені дослідження дають підстави вважати цей рівень значно більшим, зокрема, за рахунок ряду системних порушень на етапах планування та проведення легальних вирубок. В рамках цього напрямку WWF працює над підвищенням інституційної спроможності правоохоронних органів, місцевих громад і активістів у боротьбі із незаконною рубкою лісів. Розроблені WWF рекомендації і методики можуть сприяти налагодженню конструктивного діалогу між місцевими громадами та лісовими господарствами та використовуватися для громадського контролю лісозаготівель.

Читати більше