What would you like to search for?СТАЛЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
© Bogomaz Conservation Photography/WWF-Ukraine
ЩО ТАКЕ СТАЛЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Стале управління не виснажує ліси та сприяє збереженню особливо цінних лісових ділянок і біорізноманіття. Водночас, дає прибуток місцевим громадам та державі. Стале лісокористування передбачає відновлення лісів, наближених до природних, замість створення поширених одновидових деревних насаджень, та активне залучення до процесу управління лісами всіх зацікавлених сторін.

Одним із найпоширеніших у світі механізмів забезпечення сталого лісового господарства є сертифікація за критеріями Лісової опікунської ради FSC. В Україні станом на лютий 2021 року вже 4,5 млн гектарів лісу отримали сертифікат FSC.Тепер ключове  завдання  — забезпечити дотримання лісовими господарствами сертифікаційних вимог та зробити процедуру сертифікації більш якісною і прозорою.

Інші механізми, які сприяють вдалим управлінським практикам в лісовому господарстві: процедура оцінки впливу на довкілля, лісовпорядкування, створення заповідних територій на найцінніших ділянках лісів, охорона лісових оселищ в рамках Смарагдової мережі в Україні. Вони  допомагають захистити цінні ділянки лісу  і зберегти важливі для громад об'єкти, наприклад, ягідники, місця рекреації або історико-культурні місця.

© WWF Ukraine
На тренінгах представники громад отримають від експертів WWF-Україна навички користування реальними інструментами участі у збереженні лісів
Робота WWF-Україна

WWF-Україна розбудовує спроможність природоохоронних громадських організацій та ініціатив, місцевих громад та лісових господарств для втілення в життя принципів сталого управління лісовими територіями. Завдяки цьому: 

 • процедура управління лісами стає більш прозорою, 

 • враховуються позиції всіх зацікавлених сторін заради отримання рівноцінних вигід від управління лісами.

Корисні матеріали та ресурси від WWF-Україна:

Експерти лісового напряму WWF-Україна продовжують проводити тренінги та вебінари, щоб навчити якомога більшу кількість людей брати активну участь у механізмах захисту лісів. В планах  проведення серії тренінгів для працівників лісгоспів з теми виділення та менеджменту особливо цінних ділянок лісу.

ПРОЄКТИ

(Тисніть на назву, щоб побачити опис)

Проєкт "Нарощування потенціалу місцевих громад щодо захисту лісів, як крок до стійкого управління лісами"
 • Мета: допомогти громадам та лісовим господарствам налагодити відносини й побудувати взаємовигідну співпрацю, щоб забезпечити стале ведення лісового господарства. 
Для цього WWF-Україна буде збільшувати рівень обізнаності громад щодо сучасних інструментів участі, таких як: 
 • FSC сертифікація, 
 • процедура оцінки впливу на довкілля, 
 • лісовпорядкування, 
 • процес створення об’єктів ПЗФ 
Проєкт також передбачає моніторинг незаконних і недоцільних рубок та тренінги з тематики управління лісами з високою природоохоронною цінністю.

Робота з громадами наразі проводиться на пілотних територіях – у Рівненській, Житомирській та Київській областях, а моніторинг рубок в лісах Карпат і Полісся. 

Проєкт є подальшим розвитком концепту “Лісової варти”. 
 • Фінансова підтримка проєкту:  United States Forest Service
Проєкт “Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в регіоні Центральної та Східної Європи”
 • Мета: забезпечити збереження сталих, стійких до змін клімату та багатих на біорізноманіття лісових ландшафтів, які здатні забезпечити повною мірою екосистемні послуги та добробут для місцевих громад у країнах Центральної та Східної Європи. 
Цього можна досягти шляхом  докорінних реформ лісової галузі й переходу до сучасних практик управління лісами. 
 • Саме тому, основним акцентом проєкту в Україні буде:
вироблення спільних, для всіх зацікавлених сторін, принципів лісової політики, які однаково враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти в лісовому господарстві.

Інші важливі напрями роботи включають:
 • заповідання і збереження старовікових лісів,
 • збільшення рівня залученості громадськості до процесу управління лісами шляхом посилення механізму лісової сертифікації FSC, 
 • протидію нелегальним і екологічно необґрунтованим рубкам
Географія проєкту охоплює країни Центральної та Східної Європи: Україну, Словаччину, Румунію й Болгарію.

Проєкт відбувається у межах 7-ї фази партнерства з IKEA, яка є партнером WWF з 2002 року.
Проєкт “Розбудова спроможностей в Україні для допомоги в боротьбі з незаконною рубкою — підтримка 6-ї фази проєкту “Лісова варта” був втілений в якості подальшого розвитку ідеї “Лісової варти”.

Проєкт мав кілька цілей:
 • подальше навчання громадськості по темі боротьби з незаконними рубками, 
 • ГІС-моніторинг змін лісового покриву, 
 • польові обстеження ділянок із потенційно незаконними рубками. 
У межах проєкту був втілений навчальний концепт “Лісового курсу”, що передбачав сформувати у волонтерів уявлення щодо цінності лісів і навчити їх користуватися інструментами запобігання недоцільних рубок у цінних лісах. 

Польові обстеження лісів у межах лісових заказників тривали в Чернігівській, Житомирській, Київській, Львівській та Закарпатській областях. 

Фінансова підтримка: United States Forest Service
Проєкт “Підтримка відповідального лісового господарства в Дунайсько-Карпатському регіоні” 

Проєкт мав декілька цілей:
 • сприяння законодавчим змінам в напрямку більш сталого ведення лісового господарства,
 • підтримка розвитку лісової сертифікації 
 • збереження пралісів та старовікових лісів у Карпатах 
У межах проєкту, зокрема, відбувалася робота з ідентифікації пралісів та надання їм згодом офіційного статусу.

Географія проєкту охоплювала 4 країни Центральної та Східної Європи: Україну, Словаччину, Румунію й Болгарію. 

Проєкт відбувався в рамках 6-ї фази партнерства з IKEA, яка є партнером WWF з 2002 року. 
Декілька етапів концепту “Лісова варта” реалізовувалися з червня 2016 року по серпень 2019. 
 • Мета: допомогти активній громадськості виявляти незаконні рубки й протидіяти їм, завдяки створенню ефективної системи громадського моніторингу. 
У межах проєкту експерти проводили тренінги для активістів і правоохоронних органів, реагували на повідомлення громадськості й разом з волонтерами оглядали місця потенційних нелегальних рубок, а висновки направляли у відповідні правоохоронні органи, публічно висвітлюючи всі етапи співпраці із лісокористувачами.
Концепт діяв переважно на території Українських Карпат: у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях 
 • Фінансова підтримка: Посольство Фінляндії, United States Forest Service та WWF Німеччини.