What would you like to search for?РОБОТА НАД ЛІСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ УКРАЇНИ
© © WWF-Ukraine

З 2016 року Україна не має стратегічного документа, що визначав би напрями і пріоритети розвитку лісової галузі. Недостатність стратегічного бачення призводить до хаотичного, неузгодженого прийняття законодавчих змін та створює юридичні колізії і суперечності. Схема прийняття рішень у галузі є занадто складною і робить неможливим ефективний менеджмент, особливо у контексті таких викликів, як потреба адаптації лісів до зміни клімату. 

Упродовж останніх років, основні гравці лісової галузі пропонували різні варіанти стратегії, але більшість з них сконцентрована на економічній складовій. WWF-Україна наголошує на важливості створення політики, яка рівноцінно зважає на економічну, екологічну та соціальну складову. Екологічна складова політики має пріоритетно врахувати потреби збереження біорізноманіття та адаптацію лісів до змін клімату. Новітня стратегія управління лісами має запропонувати шляхи вирішення існуючих проблем, конфліктів і невідповідностей та створити нові управлінські межі.

Залишки живих дерев , Брустурянський лісгосп
© Andriy Plyha / WWF Україна
Масштабні незаконні суцільні санітарні рубки живих ялинників у Брустурянському лісгоспі
РОБОТА WWF-УКРАЇНА

  • Дослідження “Аналіз державного управління та фінансування у лісовій галузі України. Організаційно-правові аспекти”, у якому з юридичної точки зору окреслені  управлінські та фінансові проблеми лісової галузі України та представлені пропозиції, як їх розв’язати.

  • Участь у групі з питань розробки Державної стратегії управління лісами до 2035 року при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (з липня 2020 року). Бачення WWF-Україна екологічного блоку стратегії значною мірою лягло в проєкт  стратегії, процес прийняття якої триває.

WWF — ініціатор української дискусійної платформи для створення спільного бачення принципів та цілей майбутньої лісової політики, які рівноцінно враховують економічні, екологічні та соціальні виклики в лісовому господарстві.

УКРАЇНСЬКА ЛІСОВА ПЛАТФОРМА

Багатосторонній майданчик для  ефективний діалогу та співпраці між різними зацікавленими сторонами в Україні. Його мета — вироблення спільного бачення принципів та цілей лісової політики, які однаково враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти в лісовому господарстві.

ПЕРЕЙТИ
ПРОЄКТИ

(Тисніть на назву, щоб побачити опис)

Проєкт “Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в регіоні Центральної та Східної Європи”
  • Мета: забезпечити збереження сталих, стійких до змін клімату та багатих на біорізноманіття лісових ландшафтів, які здатні забезпечити повною мірою екосистемні послуги та добробут для місцевих громад у країнах Центральної та Східної Європи. 
Цього можна досягти шляхом  докорінних реформ лісової галузі й переходу до сучасних практик управління лісами. 
  • Саме тому, основним акцентом проєкту в Україні буде:
вироблення спільних, для всіх зацікавлених сторін, принципів лісової політики, які однаково враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти в лісовому господарстві.

Інші важливі напрями роботи включають:
  • заповідання і збереження старовікових лісів,
  • збільшення рівня залученості громадськості до процесу управління лісами шляхом посилення механізму лісової сертифікації FSC, 
  • протидію нелегальним і екологічно необґрунтованим рубкам
Географія проєкту охоплює країни Центральної та Східної Європи: Україну, Словаччину, Румунію й Болгарію.

Проєкт відбувається у межах 7-ї фази партнерства з IKEA, яка є партнером WWF з 2002 року.
Проєкт “Підтримка відповідального лісового господарства в Дунайсько-Карпатському регіоні” 

Проєкт мав декілька цілей:
  • сприяння законодавчим змінам в напрямку більш сталого ведення лісового господарства,
  • підтримка розвитку лісової сертифікації 
  • збереження пралісів та старовікових лісів у Карпатах 
У межах проєкту, зокрема, відбувалася робота з ідентифікації пралісів та надання їм згодом офіційного статусу.

Географія проєкту охоплювала 4 країни Центральної та Східної Європи: Україну, Словаччину, Румунію й Болгарію. 

Проєкт відбувався в рамках 6-ї фази партнерства з IKEA, яка є партнером WWF з 2002 року.