What would you like to search for?

Our News

Місце для відпочинку та домівка дикої природи, і лише потім – економічний ресурс. Результати загальнонаціонального опитування

51% українців, в першу чергу, вважають ліс місцем відпочинку для себе, 36% – домівкою дикої природи, і лише 12% – економічним ресурсом. Всеукраїнське опитування, проведене соціологічною агенцією Info Sapiens на замовлення Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, показало суттєвий суспільний попит на збільшення використання екологічних та соціальних послуг лісу в порівнянні з економічними.

 

Головні знахідки дослідження:

 
  • Переважна більшість українців 83%, вважають, що врахування екологічних функцій лісів, наприклад, збереження дикої природи, є найбільш актуальною потребою. Лише 10% впевнені, що пріоритет необхідно надати використанню економічного ресурсу лісу, як то збільшенню обсягів лісозаготівлі.
  • Постачання чистого повітря та чистої води – функції, або послуги лісу, які українці цінують найбільше (57% респондентів). У топі цього списку для жителів міст та сіл також: можливість насолодитися красою природи (37%), забезпечення грибами та ягодами (36%), притулок для диких тварин і рослин (34%), місця відпочинку (34%) та регулювання клімату (24%). Забезпечення деревиною і папером вважають найціннішою послугою лісу 11% українців. 
 

«Отримані результати розвінчують міф про значну відмінність між ставленням до лісу жителів міст та сіл: обидві категорії на перше місце зі значним переважанням ставлять екологічні і соціальні пріоритети, надаючи їм перевагу над економічними. Це йде всупереч з усталеним уявленням ресурсно-орієнтованого лісового господарства, яке зосереджене здебільшого на вирощування деревини. Суспільний попит на більше використання екологічних та соціальних послуг лісу має складати основу подальших змін лісової політики України.» Андрій Плига, керівник напряму “Ліси”, WWF-Україна.

 
  • 86% українців вважають вирубку однією з трьох головних загроз для лісів поруч з засміченням лісу (53% респондентів) та лісовими пожежами (51% респондентів). 
 

Згідно з дослідженням, переважна більшість з опитаних українців стурбована проблемами лісів. І дві третини з них готові долучатися до вирішення цих проблем, наприклад, висаджуючи ліси, прибираючи сміття, створюючи заповідні території.

 

Зменшення масштабів суцільних рубок і заготівлі деревини – найбільші зрушення, які мають відбутися в управлінні лісами на думку респондентів (63% та 51% відповідно). Поруч зі збереженням рідкісних видів дерев та збільшенням площі заповідних лісів (41% та 41%). Цікавим є те, що саме жителі великих міст вважають питання збереження видів та заповідання найбільш актуальними (50% респондентів великих міст). 

 

56% українців певні, що ліси зміняться на краще – будуть чистими, зеленими, густими, матимуть більшу площу тощо. Водночас, третина (34% респондентів) навпаки вважає, що ситуація зміниться на гірше, і частина лісів в Україні буде знищена.

 

WWF-Україна переконаний, що лісова політика має враховувати суспільний запит на зміну підходу до лісівництва та перетворитися на практичні дії з боку державних інституцій різного рівня. 

 

Першим кроком до цього можна вважати ухвалення урядом  Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. Вперше лісова стратегія в Україні містить повноцінний природоохоронний блок, у розробці якого взяли участь експерти WWF. Нова стратегія відображає прагнення суспільства до врахування екологічних і соціальних потреб в управлінні лісами, а також вперше визначає як пріоритети: 

  • збереження біорізноманіття в лісах, 
  • збереження найстаріших лісів пралісів, 
  • зміни підходів до ведення лісового господарства з врахуванням необхідності боротьби з незаконними рубками та адаптації до зміни клімату тощо. 
 

Втілення лісової стратегії у життя потребує змін у лісовій політиці та системі управління, без чого нові імперативи залишатимуться на папері. За оцінкою лісової політики, проведеною WWF-Україна, саме нормативне поле, особливо щодо інституційної спроможності відповідальних державних установ, міжсекторної співпраці та фінансування,  є одним з ключових обмежень у досягненні цілей сталого лісогосподарювання. Реформа лісової галузі не буде успішною, якщо не враховуватиме слабкості чинної системи.

 

Методологія дослідження 

 

Всесвітній фонд природи WWF-Україна в партнерстві з дослідницькою агенцією Info Sapiens провели загальнонаціональне опитування щодо ставлення українців до лісів, їх проблем та майбутнього. Дослідження проводилося у рамках Omnibus у листопаді 2021 р. — щомісячного загальнонаціонального опитування методом особистих інтерв’ю. Опитування проводиться в усіх регіонах України, окрім АР Крим, м. Севастополя та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 1000 респондентів. 

 

Вибірка відповідає структурі населення України старше 18 років за такими параметрами, як стать, вікові категорії, розмір населеного пункту та область відповідно до даних Державної служби статистики. Загалом було опитано 1000 респондентів. 
 

Ставлення українців до лісів. Візуалізація результатів дослідження громадської думки

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію