What would you like to search for?

Our News

WWF-Україна ініціює проєкт сприяння сталому використанню лісової біомаси для виробництва енергії в Україні

Біомаса — основне відновлюване джерело енергії, що за останніми дослідженнями забезпечує приблизно ⅓ населення планети. За даними енергобалансу 2021 року в Україні обсяг використання біомаси у покритті енергетичних потреб склав приблизно 15%, де лісова біомаса (дрова, відходи й залишки деревини, деревна тріска та інші залишки лісогосподарської діяльності) її домінантна частина. Деревина має важливе значення для енергетичного та екологічного секторів України, адже її використання сприяє розвитку місцевого енергетичного ресурсу, заміщенню викопного палива, скороченню викидів парникових газів за умови сталої заготівлі. 

 

Враховуючи фрагментарність інформації про стале використання лісової біомаси в Україні та брак експертизи в цій сфері, WWF-Україна ініціює проєкт, який стане основою пошуку рішень сталого використання деревини для енергетичних потреб країни на найближчу перспективу і в процесі післявоєнної відбудови.

 

Дослідження покликане надати ґрунтовний аналіз поточного стану, проблем та перспектив використання лісової біомаси в Україні, оцінити ризики продовження теперішньої практики, визначити основні бар’єри в секторі та надати пропозиції до їх подолання. Фокусом проєкту також стануть проблеми неефективного використання потенціалу лісової біомаси приватними домогосподарствами та пов’язаних з цим нелегальних рубок для самозабезпечення населення.

 

Проєкт передбачає дослідження в межах чотирьох основних складових:

 

1. Юридична складова
Блок буде присвячено аналізу поточного стану урегульованості використання лісової біомаси для виробництва енергії в Україні, законодавчих ініціатив щодо реформи сектору з урахуванням критеріїв сталості, сертифікації, відповідності цілям і вимогам зі скорочення викидів парникових газів, планів України із впровадження використання відновлюваних джерел енергії та кращих практик консервації.

2. Економічна складова і логістика
Блок передбачає дослідження ланцюга постачання лісової біомаси на національному рівні та визначення ланцюгів із максимальною доданою вартістю. В межах блоку передбачений аналіз та порівняння найкращих національних та європейських практик, ідентифікація проблем, бар’єрів та точок росту для України.

3. Ресурси, потенціал, сценарії розвитку сектору
Фокусом цього блоку стане визначення потенціалу лісової біомаси, поточного рівня її використання та розробка сценаріїв ефективного управління нею. Будуть вивчені можливості часткового використання земель, що постраждали від воєнних дій, для відновлення або створення нової самодостатньої локальної екосистеми шляхом заліснення як додаткового потенційного ресурсу сталої лісової біомаси.

4. Екологічна складова
Блок про вивчення впливу поточної практики та реформи сектору на довкілля і біорізноманіття, визначення викидів й поглинань парникових газів, ступеню деградації або відновлення лісів внаслідок виробництва та використання лісової біомаси.


Загальним результатом проєкту WWF-Україна стане дорожня карта й практичні рекомендації зі сталого використання деревини для виробництва енергії в Україні. Матеріал дослідження буде у пригоді ключовим зацікавленим сторонам сектору, включаючи власників установок енергетичного використання біомаси, лісгоспи, громадські організації, що працюють у сфері сталого енергетичного розвитку, органи державної влади, донорів та громади.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію