What would you like to search for?

Our News

WWF-Україна оголошує конкурс малих грантів

Громадська спілка "Всесвітній фонд природи України" (далі – WWF-Україна) оголошує конкурс малих грантів у Рівненській, Львівській та Одеській областях. 
Мета конкурсу –  підтримка громадських ініціатив з впровадження природоорієнтованих рішень для адаптації до зміни клімату у лісовому, водному та аграрному секторах, а також для відновлення громад у післявоєнний час. 
Конкурс проводиться за підтримки Шведського міжнародного агентства з розвитку та співробітництва (Sida) в рамках проєкту “INSURE: movIng Nature baSed climate solutions into Ukraine’s Reform agEnda”. Ціль проєкту – розвинути знання та спроможність відповідних державних органів та широких кіл зацікавлених сторін в Україні, зокрема організацій громадянського суспільства, ініціювати політичну підтримку впровадження природоорієнтованих рішень і, завдяки цьому, підвищити стійкість країни до зміни клімату та сприяти відновленню і сталому розвитку України. 
На конкурс можуть подаватися громадські неприбуткові організації, які мають ідеї та можливості для впровадження проєкту на місцевому рівні (у межах адміністративної одиниці - об'єднаної територіальної громади, району, області), що стосуються:

 
 • визначення перспектив розвитку громади з урахуванням наслідків війни та адаптації до зміни клімату, зокрема за допомогою природоорієнтованих рішень;  
 • оцінки впливу війни на соціо-економічну сферу громади, лісовий, аграрний та водний сектори; 
 • оцінки вразливості регіону виконання проєкту до екстремальних метеоявищ та до зміни клімату;
 • досліджень та описів прикладів природоорієнтованих рішень або практик із попередження чи адаптацї до зміни клімату та можливості їх впровадження у своєму регіоні;
 • визначення переліку зацікавлених сторін, через взаємодію яких стає можливим впровадження природоорієнтованих рішень;
 • організації взаємодії різних зацікавлених сторін для створення спільного бачення розвитку свого регіону з урахуванням необхідності адаптації до зміни клімату (наприклад, створення робочої групи);  
 • підготовки рекомендацій з включення екосистемних підходів та природоорієнтованих рішень для адаптації до зміни клімату у стратегічні документи свого регіону;            
 • проведення комунікаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності та спроможності місцевої громади впроваджувати природоорієнтовані рішення для післявоєнного відновлення та адаптації до зміни клімату;
 • впровадження природоорієнтованого рішення у межах громади. 

 

Обов'язковим елементом проєкту є організація зустрічі для обговорення планів розвитку громади з урахуванням необхідності адаптації до зміни клімату та трансформації у післявоєнний час із залученням широкого кола зацікавлених сторін (зокрема, представників органів влади, науки, освіти, охорони природи, лісового, водного та агро секторів, бізнесу, громадських організацій  тощо).              

Період виконання проєкту - серпень-листопад 2022 року. Максимальна сума малого гранту — еквівалент 5 тис. євро

Вимоги до участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі зацікавлені особи мають подати такі документи 
 
 1. Лист зацікавленості на бланку організації або установи із описом готовності та розуміння питання впровадження природоорієнтованих рішень і екосистемних підходів до адаптації до зміни клімату на місцевому рівні, а також короткий опис логіки проєкту, який організація подає на конкурс. 

 2. Заповнену Аплікаційну форму, що наводиться нижче.

 3. Бюджет проекту згідно форми.

 4. Листи-підтримки від органів місцевої влади та самоврядування, а також інших зацікавлених сторін та бенефіціарів проєкту (листи від організацій мають бути оформлені на офіційних бланках, містити вихідні дані та бути підписані уповноваженими особами).

 5. Свідоцтво про державну реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації).

 6. Інформацію про про наявність досвіду впровадження природоорієнтованих рішень чи проєктів у сфері зміни клімату, охорони довкілля загалом в організації або у залучених до впровадження проєкту експертів.

 7. Дві декларації про відповідність критеріями WWF та SIDA, що містяться у аплікаційній формі.


Додатково до зазначених документів переможці конкурсу повинні будуть надати: довідку про банківські реквізити; копію Статуту організації; звіт про фінансову діяльність організації за минулий рік (у довільній формі – обсяг реалізованих проєктів, джерела фінансування). 
Терміни проведення конкурсу

 1. Аплікаційна форма, Бюджет проєкту і всі додатки приймаються в електронному вигляді на адресу hr@wwf.ua до 23:59 7 серпня 2022 року.
 2. Опрацювання отриманих заявок конкурсним комітетом до 12 серпня 2022 року.

 3. Оприлюднення результатів відбору до 15 серпня 2022 року.

лісосмуга Миколаївська обл

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію