What would you like to search for?

Our News

WWF-Україна оголошує конкурс малих грантів

Громадська спілка "Всесвітній фонд природи України" (далі – WWF-Україна) оголошує конкурс малих грантів у Рівненській, Львівській та Одеській областях. 
Мета конкурсу –  підтримка громадських ініціатив з впровадження природоорієнтованих рішень для адаптації до зміни клімату у лісовому, водному та аграрному секторах, а також для відновлення громад у післявоєнний час. 
Конкурс проводиться за підтримки Шведського міжнародного агентства з розвитку та співробітництва (Sida) в рамках проєкту “INSURE: movIng Nature baSed climate solutions into Ukraine’s Reform agEnda”. Ціль проєкту – розвинути знання та спроможність відповідних державних органів та широких кіл зацікавлених сторін в Україні, зокрема організацій громадянського суспільства, ініціювати політичну підтримку впровадження природоорієнтованих рішень і, завдяки цьому, підвищити стійкість країни до зміни клімату та сприяти відновленню і сталому розвитку України. 
На конкурс можуть подаватися громадські неприбуткові організації, які мають ідеї та можливості для впровадження проєкту на місцевому рівні (у межах адміністративної одиниці - об'єднаної територіальної громади, району, області), що стосуються:

 
 • визначення перспектив розвитку громади з урахуванням наслідків війни та адаптації до зміни клімату, зокрема за допомогою природоорієнтованих рішень;  
 • оцінки впливу війни на соціо-економічну сферу громади, лісовий, аграрний та водний сектори; 
 • оцінки вразливості регіону виконання проєкту до екстремальних метеоявищ та до зміни клімату;
 • досліджень та описів прикладів природоорієнтованих рішень або практик із попередження чи адаптацї до зміни клімату та можливості їх впровадження у своєму регіоні;
 • визначення переліку зацікавлених сторін, через взаємодію яких стає можливим впровадження природоорієнтованих рішень;
 • організації взаємодії різних зацікавлених сторін для створення спільного бачення розвитку свого регіону з урахуванням необхідності адаптації до зміни клімату (наприклад, створення робочої групи);  
 • підготовки рекомендацій з включення екосистемних підходів та природоорієнтованих рішень для адаптації до зміни клімату у стратегічні документи свого регіону;            
 • проведення комунікаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності та спроможності місцевої громади впроваджувати природоорієнтовані рішення для післявоєнного відновлення та адаптації до зміни клімату;
 • впровадження природоорієнтованого рішення у межах громади. 

 

Обов'язковим елементом проєкту є організація зустрічі для обговорення планів розвитку громади з урахуванням необхідності адаптації до зміни клімату та трансформації у післявоєнний час із залученням широкого кола зацікавлених сторін (зокрема, представників органів влади, науки, освіти, охорони природи, лісового, водного та агро секторів, бізнесу, громадських організацій  тощо).              

Період виконання проєкту - серпень-листопад 2022 року. Максимальна сума малого гранту — еквівалент 5 тис. євро

Вимоги до участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі зацікавлені особи мають подати такі документи 
 
 1. Лист зацікавленості на бланку організації або установи із описом готовності та розуміння питання впровадження природоорієнтованих рішень і екосистемних підходів до адаптації до зміни клімату на місцевому рівні, а також короткий опис логіки проєкту, який організація подає на конкурс. 

 2. Заповнену Аплікаційну форму, що наводиться нижче.

 3. Бюджет проекту згідно форми.

 4. Листи-підтримки від органів місцевої влади та самоврядування, а також інших зацікавлених сторін та бенефіціарів проєкту (листи від організацій мають бути оформлені на офіційних бланках, містити вихідні дані та бути підписані уповноваженими особами).

 5. Свідоцтво про державну реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації).

 6. Інформацію про про наявність досвіду впровадження природоорієнтованих рішень чи проєктів у сфері зміни клімату, охорони довкілля загалом в організації або у залучених до впровадження проєкту експертів.

 7. Дві декларації про відповідність критеріями WWF та SIDA, що містяться у аплікаційній формі.


Додатково до зазначених документів переможці конкурсу повинні будуть надати: довідку про банківські реквізити; копію Статуту організації; звіт про фінансову діяльність організації за минулий рік (у довільній формі – обсяг реалізованих проєктів, джерела фінансування). 
Терміни проведення конкурсу

 1. Аплікаційна форма, Бюджет проєкту і всі додатки приймаються в електронному вигляді на адресу hr@wwf.ua до 23:59 7 серпня 2022 року.
 2. Опрацювання отриманих заявок конкурсним комітетом до 12 серпня 2022 року.

 3. Оприлюднення результатів відбору до 15 серпня 2022 року.

© WWF-Ukraine
лісосмуга Миколаївська обл

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію