What would you like to search for?

Our News

Схвалено План управління річковим басейном Південного Бугу на 2025-2030 роки

Басейнова рада Південного Бугу схвалила проєкт Плану управління річковим басейном (ПУРБ) на наступні п'ять років! Це важлива подія, адже ПУРБ стане ключовим документом, що визначатиме стратегію та напрямки збереження та розвитку водних ресурсів регіону протягом 2025-2030 років. 

Більше того ПУРБ є ключовим інструментом для досягнення Рамкової директиви ЄС з водного господарства.

Важливість ПУРБ полягає в наступному:

  • Забезпечення сталого використання водних ресурсів. План передбачає раціональне та відповідальне використання водних багатств річки з урахуванням потреб усіх стейкхолдерів.
  • Покращення якості води. Зменшення забруднення та відновлення екологічного стану річки є пріоритетними завданнями ПУРБ.
  • Збереження та відновлення біорізноманіття та екосистем. План спрямований на захист унікальної флори та фауни Південного Бугу.

Чому ПУРБ такий важливий?

Цей документ є основою для стратегічного планування та управління водними ресурсами в басейні Південного Бугу. Він враховує думки та потреби всіх зацікавлених сторін, включаючи громадськість, органи влади, науковців та бізнес.

В Україні розробка ПУРБів розпочалася у 2018 році і здійснюється поетапно для шести річкових басейнів: Вісла, Південний Буг, Дон, Дніпро, Дністер, Дунай, річки Криму, Причорномор'я і Приазов'я. 

Затвердження ПУРБ — це лише перший крок. Тепер важливо забезпечити його затвердження Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Після затвердження ПУРБ стає офіційним документом, який визначає стратегію та заходи щодо збалансованого та сталого використання водних ресурсів у певному річковому басейні.

Наразі всі ми можемо зробити свій внесок у збереження Південного Бугу:
 

  • Дотримуйтесь правил водокористування.
  • Бережіть воду та не забруднюйте річку.
  • Підтримуйте природоохоронні ініціативи.

Разом ми можемо зберегти цю цінну водну артерію для майбутніх поколінь!

 
 

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію