What would you like to search for?

Our News

Форум з питань EUDR в Україні: підсумки та перспективи


Зміст Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), його вплив та можливі ризики у контексті євроінтеграційних перспектив України стали предметом  дискусії для понад 200 учасників форуму. 

WWF-Україна у співпраці з ФАО, FSC Україна та IPRSA виступили ініціаторами та організаторами форуму “Вплив Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів на Україну: перспективи та ризики”, який відбувся 22 березня в Києві у змішаному форматі. 

У першій сесії учасники розглянули значення EUDR в системі європейського законодавства й політичної ініціативи “Європейський зелений курс”, та оцінили його можливий вплив на країни поза межами ЄС. Ключовою була доповідь представника Єврокомісії, в якій акцентовано на змісті нових вимог ЄС. Представники Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади не лише підтримали важливість перспектив, які відкриває EUDR для України, але й окреслили напрями гармонізації національного законодавства із зазначеними вимогами ЄС. 
Друга сесія охопила практичні аспекти застосування EUDR з урахуванням чинної практики лісогосподарювання й збереження лісів, захисту біорізноманіття та лісових екосистем, стану цифровізації лісового господарства, розвитку деревообробної галузі у взаємозв’язку з лісовою, потенціалу добровільних інструментів лісової сертифікації, зокрема, FSC.


Багатосторонній та відкритий діалог із залученням заінтересованих сторін, а саме, представників інститутів ЄС, народних депутатів України, міжнародних партнерів, урядовців, представників лісового господарства та деревообробної промисловості, неурядових організацій та академічних установ, сприяв реалізації цілей форуму. 

Серед основних підсумків форуму варто зазначити такі: 

1. Існує запит від бізнесу та громадськості на отримання операційного плану впровадження EUDR, а отже і більш тісної координації дій відповідних урядових структур України з Єврокомісією. 

2. Адаптація лісового сектору економіки України з урахування вимог EUDR вимагає подальшої гармонізації національного законодавства зі стратегією, політиками та законодавчими вимогами ЄС, зокрема єдиних підходів до означення базових лісівничих термінів. 

3. Реалізація вимог EUDR є потужним мотиваційним чинником удосконалення системи управління та господарювання в лісовому секторі для запобігання знеліснення та деградації лісів, а також посилення правової відповідальності. 

4. Добровільні інструменти, зокрема, запропоновані FSC, є вагомим підґрунтям для подальшої інтеграції України до глобальної системи простежуваності ланцюгів постачання лісової продукції до чинних ІТ рішень у лісовій галузі. 

 

5. Формування конкурентного та транспарентного інституційного середовища, сприятиме максимальному використанню підприємствами лісового сектору України можливостей від впровадження EUDR та забезпеченню превентивного захисту лісів. 

6. Результативна взаємодія між учасниками ланцюга постачання та іншими заінтересованими сторонами в питаннях оцінювання і зниження ризиків у простежуваності лісової продукції є базовою умовою для належного підтвердження відсутності знеліснення та деградації лісів.
Форум став лише першим заходом на шляху адаптації лісового сектору України до EUDR. Вже зараз є очевидною потреба наступного практично орієнтованого заходу задля сприяння реалізації EUDR з урахуванням інтересів різних цільових груп, представлених на форумі. 
Директор з природоохоронної роботи WWF-Україна Костянтин Гура коментує: 
“Післявоєнне відновлення України залежить не лише від наявності деревини, а й від здатності лісових екосистем забезпечувати нас чистим повітрям, водою і сприяти адаптації до зміни клімату. Це базовий рівень безпеки, необхідний для підтримання здоров’я та добробуту українців протягом багатьох років”.
Менеджерка проєктів лісового напряму WWF-Україна Ганна Лобченко акцентує: 
“Регламент EUDR нагадує нам, що значна частина процесу знеліснення є законною відповідно до законодавства різних країн. Для України болючими є питання суцільних санітарних рубок, збереження пралісів й інших цінних лісів, стале ведення лісового господарства в цілому, адже інтенсивне управління одновіковими лісами шляхом суцільних рубок і видалення мертвої деревини може мати серйозний вплив на оселища, що є проявами деградації. Не варто забувати й про те, що захист лісів не повинен призводити до перетворення або деградації інших природних екосистем — степів й луків, торфовищ та водно-болотних угідь. WWF-Україна готовий допомогти дбати про цінні екосистеми і цим самим уникати порушень вимог EUDR”.
«Сьогоднішня дискусія щодо нових правил, які містяться у Регламенті, це питання стратегічного рівня, оскільки ці зміни матимуть вплив як на бізнес, так і на всіх гравців на цьому ринку, — зауважив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. — Спільними зусиллями та через співпрацю, ФАО має на меті підтримати і владу, і бізнес, лісові господарства в Україні, розробивши відповідні пропозиції та практичні рішення. Це дасть можливість  розбудувати інклюзивну, прозору систему управління лісовими ресурсами, і таким чином побудувати краще, стале життя».  
Широке партнерство навколо цілей попередження знеліснення та деградації лісів має стати каталізатором інтеграційних процесів лісового сектору України до ЄС. Наразі FSC запропонувало конкретні рішення, які підвищать готовність утримувачів FSC сертифікатів в усьому світі відповідати вимогам EUDR. Ми розпочинаємо працювати з відповідальним бізнесом та іншими зацікавленими сторонами щодо втілення рішень FSC в Україні ”, відзначив Національний представник FSC в Україні, Павло Кравець.
Завантажити постреліз події.

Більше інформації про форум шукайте на інтернет-ресурсах організаторів. 

Всесвітній фонд природи WWF — одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі. Місія WWF зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою. Понад 20 років WWF реалізує проєкти в Україні та з 2019-го діє як національне представництво, що об’єднує представників громадськості та науковців. Ліси — один з ключових напрямів роботи WWF. WWF-Україна спрямовує зусилля на скорочення темпів знеліснення, покращення практик управління лісами й збереження цінних лісів. Команда втілює проєкти в широких темах: ідентифікація та збереження пралісів, протидія незаконним рубкам, сталі практики ведення лісового господарства і трансформація лісової політики України. Місія лісового напряму WWF-Україна, яку організація реалізує з партнерами по всьому світу, побудувати світ, багатий на широкі, сталі лісові ландшафти, що приносять користь біорізноманіттю, людям і клімату.  

Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, яка очолює міжнародні зусилля, спрямовані на подолання голоду. Основна роль ФАО як організації системи ООН у лісовому секторі України полягає у підтримці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Державного агентства лісових ресурсів України та інших установ і організацій, які беруть участь у зміцненні лісового сектору, створюючи таким чином основу для середньо- та довгострокових інтервенцій. Приведення лісової політики України у відповідність до європейської політики, що розвивається, є пріоритетним напрямком діяльності, який вимагає невідкладних дій і в якому ФАО вже бере участь через реалізацію лісівничого компонента проєкту «Комплексне, конкурентоспроможне та економічно раціональне створення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах» за фінансової підтримки Європейського Союзу.  

Forest Stewardship Council® (FSC®) — неприбуткова організація, яка однаковою мірою фокусується на екологічних, соціальних та економічних аспектах лісогосподарювання. Лісова сертифікація за схемою FSC охоплює понад 150 млн га сертифікованих лісів і є світовим еталоном сталого ведення лісового господарства. Громадські організації, споживачі та бізнес довіряють FSC захищати і посилювати здоров’я та стійкість лісів для всіх назавжди. 

Проєкт Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA). Команда проєкту надає підтримку уряду України у розробці стратегії та плану дій для підтримки малих сільськогосподарських виробників та наближення до відповідного законодавства, директив та програм розвитку сільських територій ЄС. Проєкт також працює в напрямку підтримки розвитку та реформування лісівничого та рибного секторів. 

 

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію