What would you like to search for?

Our News

Міжнародні організації порушують питання щодо EUDR в Україні


WWF-Україна, FSC Україна, FAO та IPRSA працюють разом задля впровадження сталих практик ведення лісового господарства та 22 березня спільно проведуть форум, основним фокусом якого стане обговорення впливу Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR) на Україну.

Регламент ЄС 2023/1115 щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR) має непересічне значення у контексті євроінтеграційних процесів. Важко переоцінити його потенційний вплив на державну політику, стратегію земле- і лісокористування в Україні, на гармонізацію природоохоронного та лісового законодавства з європейським. Вагомою є роль Регламенту у просуванні кращих практик лісогосподарювання, забезпеченні законності та сталості походження лісової продукції. Отримання конкурентних переваг українського бізнесу та посилення його позицій у міжнародних ланцюгах доданої вартості також залежить від готовності держави усвідомити концептуальні засади нових європейських вимог та інтегрувати їх у системи управлінських й виробничих рішень на рівні урядових та бізнес-структур.

Головною метою форуму є визначення сутності, впливу та перспектив EUDR для України, а також виокремлення ризиків та можливостей, які він створює. Учасники матимуть змогу обговорити ключові аспекти регулювання в галузі лісового господарства та знайти шляхи адаптації до нових вимог.

Зареєструватися для участі у форумі можна за посиланням: https://eu.frms.link/ttwb38v/

Очікується, що форум надасть імпульс для активізації всіх зацікавлених сторін (зокрема, органів влади, бізнес-структур, неурядових громадських організацій) у питаннях сприяння реалізації нових вимог Європейської спільноти, для чого наразі ключовим є посилення координації та взаємодії усіх зацікавлених сторін.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію