What would you like to search for?

Our News

Відкритий лист WWF до Президента України

Зупиніть відчуження найцінніших земель Ялтинського природного заповідника!

Як міжнародна природоохоронна організація, що працює в Україні вже більше 10 років, ми стурбовані ситуацією, що склалася в Ялтинському заповіднику. Зміна кордонів заповідника і вилучення найцінніших територій на користь міста Ялта та селища Кореїз є неприпустимою.

Проект генерального плану смт. Кореїз (2013), розроблений на замовлення Кореїзської селищної ради передбачає розширення меж населеного пункту на 452 гектари. Майбутні «територія передгірної зони в межах селища» площею 288 га і «територія зони тривалого відпочинку за межами селища» площею 164 га майже повністю входять до складу Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника (ЯГЛПЗ). І дві ділянки ЯГЛПЗ з легкої руки розробника ТОВ «Кримський інститут екології та проектування» опинились в межах сучасних кордонів смт Кореїз.

Раніше 30 грудня 2012-го, Ялтинська міська рада прийняла рішення про розширення меж населених пунктів у її складі на 400 гектарів та міською радою Алупки, яка незаконно виділила майже 100 гектарів заповідних земель для приватної забудови. Рішення селищних рад Ялтинської міськради та Алупки були опротестовані прокуратурою у судах й визнані незаконними, а Міністерство екології та природних ресурсів України відмовило у погодженні вилучення та надання земельних ділянок, розташованих в межах Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника та комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Мис Меґаном” для індивідуального житлового будівництва, оскільки це суперечить статтям 7, 16, 28 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”

Разом з тим, місцеві ради усіляко підтримують “Проект зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-лісового заповідника”, згідно якого його площа повинна збільшитись із 14,5 до 17,5 тисяч гектарів, а між заповідником та населеними пунктами південного берегу Криму буде створена буферна зона. Проте, поруч благих намірів у заповідника вилучать землі, на яких охороняються рідкісні екосистеми середземноморського скребу - зникаючих екосистем України.

Процедура зміни меж природних заповідників повинна відбуватися на підставі ст. 51-54 Закону "Про природно-заповідний фонд України", належить до компетенції Президента України та узгоджується з Мінприроди на підставі експертного висновку. Тобто рішення про зміну меж заповідника, прийняті міськими радами Ялти, Алупки, Кореїзу або Ради Міністрів АР Крим, незаконні.

Статті 123 і 149 "Земельного кодексу України" відносять вилучення земель природоохоронного призначення виключно до компетенції Кабінету Міністрів України. Тому всі випадки вилучення земель з Ялтинського заповідника рішеннями міських рад є незаконними і мають бути анульовані.

Так, відповідно до статей 16 і 17 Закону "Про природно-заповідний фонд України", природні заповідники є установами загальнодержавного значення і на їх територіях заборонена будь-яка діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню. Фактично виділення земель, яке призведе до будівництва приватних домоволодінь, баз відпочинку та інфраструктури під них, напряму суперечить цій нормі закону.

Відповідно до ст.4 Закону України «Про природно-заповідний фонд», «території природних заповідників ... є власністю Українського народу». Таким чином прийняття пропонованого генерального плану смт. Кореїз призведе до відібрання в українського народу близько 450 га природно-заповідних, тобто особливо цінних (ст. 150 Земельного кодексу України) земель.

На території заповідника відмічено 13% видів рослин, занесених до «Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою знищення у світовому масштабі», 8% видів флори заповідника відносяться до категорії ендемічних, тобто більше ніде в світі не зустрічаються. Ліси заповідника мають велике водоохоронне та ґрунтозахисне значення для туристичних комплексів та населених пунктів частини кримського побережжя.

Задля збереження цінних природних ділянок Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника необхідно:

1. Терміново ввести мораторій на виключення з Ялтинського гірсько-лісового заповідника будь-яких земель
2. Винести в натуру межі Ялтинського гірсько-лісового заповідника
3. Надати повний доступ громадськості до "Проекту зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника" та провести його публічне обговорення
4. Ініціювати перевірку діяльності адміністрацій міст Ялта, Алупка, та селища Кореїз, щодо незаконного розпорядження землями Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника.

Вважаємо за необхідне зазначити, що Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник, його природна цінність, є не тільки надбанням народу України, але й мають велике значення в збереженні природи на Європейському континенті. Необґрунтоване та незаконне вилучення земель з території заповідників суперечить нормам ЄС та ряду міжнародних конвенцій, стороною яких є Україна, зокрема Міжнародній конвенції з охорони біорізноманіття, Конвенції про охорону природної флори і фауни та природних оселищ існування в Європі (Бернська конвенція), Конвенції про збереження мігруючих видів природних тварин, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя (Орхуська конвенція) та Конвенції про захист Чорного моря від забруднення.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію