What would you like to search for?ВОДА
© Irina Kostenko / WWF Україна

На нашій планеті можна знайти воду під землею, на поверхні і в атмосфері. 

2,5% води — прісні і більшість з них міститься у льодовиках або глибоко під землею. Менше — у річках, озерах та болотах, від яких залежить життя значної кількості видів. І, звичайно, задоволення потреб понад 7 мільярдів людей.

Здорові прісноводні екосистеми надають нам:

 • чисту питну воду

 • сприятливий мікроклімат та зелені ландшафти

 • рибу та інші водні організми, яких споживають мільйони людей

 • воду для зрошення та інших потреб, виробничих та побутових

 • намул, з якого побудовані густонаселені дельтові території над рівнем моря

 • можливість оздоровлення та відновлення

Хоча значимість прісноводних екосистем є очевидною, вони опинилися під загрозою у всьому світі. У першу чергу — через порушення їх звичного стану, скорочення площі природних територій, промислове та побутове забруднення і зміну клімату.

© WWF / Zig KOCH

2/3: Дві третини населення відчуває дефіцит прісної води щонайменше 1 місяць у рік

ПОЛОВИНА: До 2030 року майже половина населення планети зіткнеться з гострим дефіцитом питної води, якщо не буде вжито негайних заходів

ЛИШЕ 120 РОКІВ: З 1900 року ми зруйнували 2/3 водно-болотних екосистем планети

3/4: На понад як 3/4 скоротилась чисельнісить прісноводних видів з 1970 року

КОЖЕН ТРЕТІЙ: 1 з 3 прісноводних видів перебуває під загрозою зникнення

З ОГЛЯДУ НА ЦЕ, WWF ВПРОВАДЖУЄ ПРОЄКТИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ТА ПРИРОДИ

Згідно з інструментом WWF Water Risk Filter, спроможність прісноводних екосистем України задовольняти наші потреби перетнула позначку “високий ризик”. Падіння рівня ґрунтових вод та рівня води в річках — один з ключових факторів такого стану справ.

Серед причин: 

 • зменшення площі природних ландшафтів через залучення земель у сільське господарство

 • втручання у вільну течію річок — випрямлення та перегородження, і забудова берегів

 • ​осушення водно-болотних угідь

 • ​зміна клімату

 • нелегальний забір ґрунтових вод (наприклад, неконтрольована кількість нелегальних свердловин навіть для промислового використання)

Водний напрям WWF-Україна має на меті підтримати повернення до природного стану прісноводних екосистем нашої країни. Це передбачає відновлення вільної течії річок, водно-болотних угідь та “озеленення” малої гідроенергетики України.

НОВИНИ ТА БЛОГИ
НАС ПІДТРИМУЮТЬ