What would you like to search for?

Our News

WWF-Україна оголошує конкурс на роль експертів з природоорієнтованих рішень, соціо-економічних та природоохоронних питань

WWF-Україна розпочинає проєкт INSURE: movIng Nature baSed climate solutions into Ukraine’s Reform agEnda (запровадження природоорієнтованих рішень в Порядок денний реформ в Україні) та запрошує експертів з природоорієнтованих рішень, соціо-економічних та природоохоронних питань приєднатися до команди Проєкту.  

WWF-Україна шукає експертів для підготовки аналітичних та методичних матеріалів з метою створення бази знань, проведення інформаційних кампаній, підготовки політичних ініціатив та роботи з цільовими аудиторіями на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях для адаптації до зміни клімату сільського, лісового та водного господарств за допомогою природоорієнтованих рішень.

Основними завданнями для експертів з природоорієнтованих рішень є:

підготовка портфоліо конкретних прикладів природоорієнтованих рішень у сільському, лісовому та водному господарствах для адаптації до змін клімату з вітчизняної та закордонної практики, що містять: 
 • загальний опис;
 • методологію проведення відповідних заходів;
 • фінансово-економічні та інші розрахунки, які доводять ефективність застосування конкретного рішення;
 • застереження;
 • умови досягнення успіху. 
Основними завданнями для експертів з соціо-економічних та природоохоронних питань є:
 • аналіз впливу зміни клімату на лісовий, водний та агросектор і охорону природи та підготовка пропозицій щодо можливої адаптації до зміни клімату на основі екосистемного підходу і за допомогою природоорієнтованих рішень на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; 
 • проведення соціо-економічних оцінок впливу зміни клімату на зазначені сектори та можливих природоорієнтованих рішень, оцінка вартості (у тому числі монетарної) екосистемних послуг з урахуванням альтернативних сценаріїв розвитку подій внаслідок впливу зміни клімату та запровадження відповідних адаптаційних заходів; 
 • аналіз вразливості громад на рівні об'єднаних територіальних громад та областей до впливу змін клімату, їхніх потреб і можливостей для врахування у секторальних реформах і їх залучення/посилення з урахування процесу децентралізації.
Також ми очікуємо, що експерти будуть частиною команди Проєкту і візьмуть участь у: 
 • формуванні загального спільного бачення розвитку України з урахуванням зміни клімату та перспектив застосування природоорієнтованих рішень; 
 • формуванні та презентації відповідних навчальних матеріалів для різних цільових аудиторій, зокрема політиків, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, молоді, ЗМІ;
 • інформаційно-просвітницьких заходах, зустрічах з представниками державних органів влади та місцевого самоврядування, навчальних семінарах та робочих групах. 

Загальна інформація про Проєкт
Довготермінова ціль Проєкту передбачає інтеграцію природоорієнтованих рішень в Порядок денний реформ в Україні шляхом створення бази знань і підтримки зацікавлених сторін. Ми сподіваємося показати можливість адаптації до зміни клімату та проведення пом’якшувальних заходів для громадськості та приватного сектору за допомогою природоорієнтованих рішень, працюючи разом з природою, а не проти неї. 

Міжнародний союз охорони природи визначає природоорієнтовані рішення як дії спрямовані на захист, стале управління та відновлення природних чи змінених екосистем у спосіб, що ефективно вирішує соціальні питання, водночас сприяє людському добробуту та збереженню біорізноманіття. 

У сфері сільського господарства очікуються пропозиції стосовно адаптації галузі з урахуванням прогнозованого впливу зміни клімату у різних біогеографічних зонах країни та можливістю застосування відповідних природоорієнтованих рішень, специфічних для регіону. Передбачається, що окрема увага буде приділена питанням запровадження природоорієнтованих рішень для управління водними ресурсами, збереженню та відновленню ґрунтів, зменшенню викидів вуглецю та парникових газів, поверненню елементів природи у сільськогосподарські ландшафти та відповідному їх використанню, збереження біорізноманіття в агроландшафтах і пов’язаних з ним екосистемних послуг. 

У сфері лісового господарства очікуються пропозиції стосовно адаптації галузі до зміни клімату, спрямовані на створення нових і формування стійких до зміни клімату різновікових насаджень з місцевих видів, використання властивостей і збереження самосійних лісів, природних лісів та пралісів, посилення загальної ролі лісів для адаптації до змін клімату, депонування вуглецю, формування мікроклімату на локальному рівні, а також використання природних властивостей лісів для запровадження природоорієнтованих рішень в сільському та водному господарствах, збереження біорізноманіття лісу і пов’язаних з ним екосистемних послуг. 

У сфері водного господарства очікуються пропозиції стосовно адаптації галузі до змін клімату з урахуванням важливості водних ресурсів для інших галузей, а також населення на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, можливості застосування природоорієнтованих рішень для накопичення і утримання води, підвищення якості поверхневих і ґрунтових вод, регулювання мікроклімату, збереження біорізноманіття вод і пов’язаних з ним екосистемних послуг.   

У природоохоронній сфері очікуються пропозиції щодо підвищення ролі охорони природи та використання природних властивостей екосистем для адаптації до зміни клімату у окремих секторах економіки на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. 

Передбачається, що перша частина тематичної експертизи стосовно конкретних прикладів природоорієнтованих рішень буде надана до 31 жовтня 2021 року та може бути доповнена до 30 листопада 2021. Залученість окремих тематичних, соціо-економічних та природооохоронних експертів передбачається протягом усього періоду діяльності Проєкту (до вересня 2022 року).

Аплікаційні інструкції

Якщо Ви маєте ідеї та бажання приєднатися до команди Проєкту і зробити свій внесок у адаптацію сільського, лісового та водного господарства до зміни клімату за допомогою природоорієнтованих рішень, запрошуємо надіслати нам Вашу комерційну пропозицію, що має включати:
 • стислий огляд (тези обсягом до однієї сторінки) пропонованого обсягу експертизи; часові рамки та бажану суму гонорару; 
 • професійне резюме обсягом до 2 сторінок, яке доводить досвід роботи у сільськогосподарській, лісовій, водній та природоохоронній сферах, відповідність освіти, володіння українською і англійською мовами, досвід у підготовці аналітичних та/або наукових матеріалів у задекларований сфері. 

Пропозиції приймаються до 30 вересня 2021 року за електронною адресою hr@wwf.ua та розглядаються у міру їх надходження.

Поділіться цим!

Допоможіть нам поширити інформацію