Праліси та старовікові ліси | WWF ukraine
© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Праліси та старовікові ліси

Ці ліси є місцями проживання рідкісних видів тварин, рослин та грибів, в першу чергу таких, що тісно пов’язані з природною динамікою лісу і не можуть існувати в господарськи освоєних лісах.

У зв’язку з тисячолітньою історією освоєння європейських просторів, подібні ліси, які можуть умовно вважатися малозміненими людською діяльністю, збереглися в Україні передусім у Карпатах.

Станом на кінець 2018 року, в рамках проектів WWF описано 98857,4 тис га пралісів та старовікових лісів у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і частково Львівській областях. Роботи по ідентифікації пралісів у даних областях майже завершились, наразі ключовим стоїть питання надання ідентифікованим ділянкам охоронного статусу.  Існування незначних площ відносно малозмінених лісів передбачається також у окремих районах Полісся, пілотні роботи з пошуку таких ділянок були проведені у 2018му році.