Захист від забудови ГЕСами | WWF ukraine

Захист від забудови ГЕСами

Малі ГЕС - великі гроші...
Висока економічна привабливість через значні дотації держави (так званий «зелений тариф») робить малі гідроелектростанції ласим шматком для підприємців. Але дуже часто малі ГЕС прагнуть побудувати на унікальних недоторканих річках Карпатського та інших регіонів України, не переймаючись збереженням їх цінності, а лише прибутком для підприємця.
 
Будівництво часто ведеться з порушенням природоохоронних норм та діючого законодавства України. Це призводить до значної шкоди річкам, що є природною спадщиною місцевих спільнот та всього українського народу.


 
Адже що таке мала ГЕС? Річка перегороджується греблею, майже вся вода на цій ділянці пускається у величезну залізну трубу, що дозволяє переводити енергію річки у електроенергію. Таким чином порушується природний режим річки, цінні види риб, такі як лососеві, осетрові та інші втрачають місця розмноження та нагулу, можливість мігрувати вверх за течією, частини річки є фактично відсічені одна від одної. Така спаплюжена річка на вже не виконує своїх природних функцій, таких як захист від повеней, формування клімату та рельєфу; не приваблює туристів, які мали б економічно підтримувати місцеві спільноти; сформована сотнями років здорова природна система, яку ми отримали в спадок від пращурів, знищується вмить тільки заради прибутку окремих людей.
Small hydropower plants built without environmental assessments cause excessive harm to the especially valuable river ecosystems of the Carpathian region.

© WWF DCP

...

"Варто зазначити, що малі ГЕС виробляють дуже мало енергії. Навіть якщо будуть реалізовані плани побудови більше ніж 500 малих ГЕС у Карпатському регіоні, частка електроенергії на національному рівні не перевищить кількох відсотків. Натомість унікальний природний регіон, гордість України, буде втрачено назавжди."

Анатолій Павелко, спеціаліст WWF в Україні зі збереження річок

Наша мета – зупинити бум побудови малих ГЕС на особливо цінних річкових ділянках та зберегти вцілілі природні ріки Дунайсько-Карпатського регіону у природному стані.

Наші рішення

  • Дотримання законодавства України та природоохоронних норм. В разі порушення законодавства в процесі побудови ГЕС, ми відстоюємо в суді майбутнє річки. Серед найбільших порушень можна назвати побудову ГЕС на заповідних територіях, відсутність погодження будівництва з громадою, невідповідність ГЕС екологічним критеріям тощо.
  • Мінімізація впливу ГЕС на природу. Ми розроблюємо рекомендації, які дозволяють зменшити вплив малих ГЕС на річки. Серед них можна назвати виділення особливо-цінних річкових ділянок, дотримання природоохоронних критеріїв, побудову ефективних рибоходів та інші.
  • Законодавча робота. На законодавчому рівні ми намагаємося скасувати «зелений тариф» для малих ГЕС, надати природоохоронного статусу особливо цінним річковим ділянкам тощо.
  • Дослідницька робота. Ми проводимо польові та інші наукові дослідження, на основі яких склали карту особливо цінних річкових ділянок Карпатського регіону, які необхідно зберегти. 
  • Робота із місцевими громадами. Ми відвідуємо громади в потенційних місцях побудови малих ГЕС, спілкуємося з людьми та роз’яснюємо їм, чим загрожують регіону ці споруди. В Карпатському регіоні ми маємо мережу місцевих активістів, які допомагають нам боротися з незаконними малими ГЕС на місцях.
  • Інформаційна робота. Ми проводимо широку роботу з інформування українців про небезпеку і недоцільність побудови малих ГЕС в цінних природних регіонах країни, важливість збереження унікальних річок для наших нащадків.