| WWF ukraine

Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства - ІІ (ENPI East FLEG II)

(регіональний проект у межах країн: Грузія, Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Молдова, Російська Федерація та Україна)


Мета проекту - сприяти забезпеченню сталого управління та використання лісових ресурсів, збереженню лісів тощо. Тим самим сприяти підвищенню їх ролі в адаптації регіону до змін клімату та пом’якшенні цієї проблеми, у збереженні біорізноманіття, стійкому життєзабезпеченні та підвищенні доходів для місцевого населення та національної економіки загалом.

Програма покликана підтримати зміцнення систем управління в лісовому секторі країн-учасниць; за допомогою підвищення ефективності відповідних міжнародних процесів, вдосконалення лісової політики, законодавства та інституційної бази країн-учасниць, а також розробки, апробування та оцінки ефективності моделей сталого лісоуправління на місцевому рівні на пілотній основі для їх подальшого тиражування.

Завдання проекту, які виконує Всесвітній фонд природи WWF в Україні на 2014-2016 рр.:
 1. Аналіз правового забезпечення функціонування системи контролю руху (обліку) лісопродукції в Україні.
 2. Покращення правового регулювання і практики правозастосування у мисливському секторі України.
 3. Гармонізація обліку та управління особливо захисними природними територіями в Україні та країнах ЄС.
 4. Дослідження щодо економічної оцінки екосистемних послуг/послуг біорізноманіття в лісових екосистемах.
 5. Застосування принципів сталого ведення у мисливському господарстві України
 6. Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України.
 7. Тренінги з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства.
 8. Розробка концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні.

На першому етапі підготовані аналітичні звіти із таких питань:
 1. Аналіз законодавчо-правових засад формування системи контролю руху деревини в Україні та підготовки пропозицій щодо її розвитку.
 2. Покращення правового регулювання і практики правозастосування у мисливському секторі України.
 3. Збереження біорізноманіття в лісах. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу щодо природоохоронних територій.

На другому етапі підготовані аналітичні звіти із таких питань:
 1. Закордонний досвід налагодження систем контролю руху і стеження деревини (українською й англійською мовами).
 2. Удосконалення системи контролю за рухом деревини в Україні та пропозиції змін до національного законодавства (українською й англійською мовами).
 3. Аналіз законодавчої бази і практики ведення мисливського господарства деяких країн Європейського Союзу (українською й англійською мовами).
 4. Проект моделі реформування і розвитку мисливського господарства України (українською й англійською мовами).
 5. Пропозиції ключових законодавчих актів щодо охорони біорізноманіття в лісах: адаптація українського законодавства до вимог ЄС (українською й англійською мовами).

Аналіз поточної ситуації як у правовому так і в практичному полі зазначених видів діяльності, а також розроблені за широкої участі фахівців пропозиції щодо покращення існуючої ситуації у галузі лісового та мисливського господарства України нададуть можливість опрацювати зміни до нормативно-правових актів із зазначених тематик та сприяти їх імплементації в законодавство України.

Проект є важливим з точки зору підвищення рівня знань та посилення підтримки для сталого управління лісами та вдосконалення систем управління в лісовому секторі країн-учасниць, у тому числі з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС.

Діяльність проекту в Україні визначається численними угодами між урядами України та Європейського Союзу про партнерство та співпрацю, Постановами Кабінету міністрів, Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 2004.

Кінцевим результатом роботи мають бути опрацьовані аналітичні звіти, розроблені пропозиції щодо покращення існуючої ситуації та представлені зміни до нормативно-правових актів України із зазначених тематик.


На третьому етапі підготовані аналітичні звіти із таких питань:
 1. Удосконалення нормативної бази регулювання ведення лісового господарства на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ) України та відповідний міжнародний досвід (українською).
 2. Проект методичних рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій (українською).
 3. Оцінка міжнародного досвіду та процедур регулювань щодо концепції плати за послуги екосистем в лісовому секторі (українською).
 4. Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем (українською).
 5. Проект законодавчих пропозиції щодо реалізації моделі реформування і розвитку мисливського господарства України (українською).
 6. Підтримка розвитку механізму залучення громадськості до контролю за транспортуванням деревини в Україні (українською й англійською мовами)
 7. Розробка та проведення тренінгів з використання ГІС в сфері управління лісового господарства, охорони природи та розвитку громадянського суспільства в Україні (українською).

Проект

 
	© Juraj Vysoky

Розпочатий: липень 2013
Передбачувана дата закінчення: кінець 2016
Виконавці:
- Світовий банк,
- Міжнародний союз охорони природи,
- Всесвітній фонд природи WWF.

Контактні особи:

Дмитро Карабчук 
експерт лісових проектів WWF в Україні
dkarabchuk@wwf.panda.org

Богдан Проць
координатор проектів WWF в Україні
bprots@wwfdcp.org

EU Logo
© © EU © EU

Програма фінансується Європейським Союзом під керівництвом Світового банку.