Як ми працюємо | WWF ukraine

Ми намагаємося досягнути наших основних цілей у Дунай-Карпатському регіоні – збереження, відновлення та сталого керування, - використовуючи наступні інструменти:

Модельні проекти
WWF використовує сучасні можливості у практичних польових проектах для демонстрації помітних, видимих результатів, які якнайкраще ілюструють нашу стратегію та підтверджують наші заяви.

Політика впливу
WWF переконує відповідальних осіб на місцевому, державному та міжнародному рівні у необхідності розробляти стратегії та законодавство, які будуть сприяти охороні навколишнього середовища та сталому розвиткові.

Комунікації
WWF підвищує обізнаність ключової аудиторії з важливих питань.

Робота з іншими організаціями

WWF, по можливості, діє у партнерстві з урядовими організаціями, НУО та діловими колами.

Формування свідомості
За допомогою різних комунікаційних засобів WWF допомагає різним зацікавленим особам та громадськості усвідомити та зрозуміти існуючі проблеми.

Підвищення кваліфікації
WWF сприяє отриманню нових знань та навичок представниками державних установ, НУО та іншими зацікавленими особами у регіоні.

Partnership for the Danube Delta in Ukraine

© WWF DCP